ΜΕ ΣΤΥΛ ΞΕΧΩΡΙΣΤΟ Συγκρ?νουμε DS 7 Crossback E-Tense με Volvo XC60 T6 Recharge

Στο χ?ρο των ηλεκτροκ?νητων μοντ?λων, το DS 7 Crossback E-Tense και το Volvo XC60 T6 Recharge απευθ?νονται σε ?ναν τ?πο αγοραστ?, που θ?λει να οδηγ?σει κ?τι διαφορετικ?. Δυο διαφορετικ? plug in υβριδικ? και ξεχωριστ? SUV, που διακρ?νονται για το στιλ του?.

ΕΥΡΥΧΩΡΑ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΙΚΑ Συγκρ?νουμε BMW X1 vs Mazda CX-5 vs VW Tiguan

Το VW Tiguan ε?ναι απ? τα πιο σημαντικ? μοντ?λα στην κατηγορ?α των μικρομεσα?ων SUV. ?ντα? πρ?σφατα ανανεωμ?νο συναντ? τα BMW X1 και Mazda CX-5, σε μια μονομαχ?α με αρκετ? ενδιαφ?ρον.

Ο DIESEL ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ Οδηγο?με τη ν?α Mercedes GLE 350 de

Καλ? ν?α για του? επαγγελματ?ε? οδηγο??. Στην Mercedes GLE 350 de συνδυ?ζονται το diesel, η ηλεκτροκ?νηση και οι φορολογικ?? ελαφρ?νσει?. Θεωρο?με ?τι ε?ναι μ?α... γαργαλιστικ? πρ?ταση!

Η ΜΟΝΟΜΑΧΙΑ ΤΗΣ ΛΑΜΨΗΣ Συγκρ?νουμε Alfa Romeo Giulia με BMW 330i

Δε?χνουν υψηλ?? ποι?τητα? και αυξημ?νων δυνατοτ?των, η Alfa Romeo Giulia και η BMW 330i, και ?χουν αν?λογα καλ? οδικ? συμπεριφορ?. Ποια απ? τι? δ?ο προτ?σει?, ?μω?, ε?ναι αυτ? που θα λ?μψει περισσ?τερο στο τ?λο?;

ΑΣΤΑΜΑΤΗΤΗ Οδηγο?με τη ν?α Mercedes AMG GLS 63

Η Mercedes-AMG ?στειλε την GLS 63 στην ?σφαλτο! Με τα β?ρβαρα 612 PS και 850 Nm το βαρ?... καταδρομικ? δεν καταλαβα?νει τ?ποτα.

ΝΕΟ ΜΟΝΤΕΛΟ Οδηγο?με το ν?ο Renault Zoe για 212 χιλι?μετρα

Η Γαλλικ? βιομηχαν?α ?χει κ?νει πιο μοντ?ρνο το ηλεκτροκ?νητ? τη?. Ο κινητ?ρα? και η μπαταρ?α ε?ναι ισχυρ?τερα και το εσωτερικ? πιο ?μορφο.

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ TEST Να αγορ?σω το Μικρ? ? το Μεγ?λο SUV?

Να π?ρω το μεγ?λο ? το μικρ? SUV? Σημασ?α ?χουν π?ντα, οι σωστ?? διαστ?σει?. Ακ?μα και στα αυτοκ?νητα. Το μεγ?λο μα? αφι?ρωμα για SUV ξεκαθαρ?ζει σε 8 ζευγ?ρια π?σο πολ? SUV χρει?ζεται πραγματικ?.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΔΙΑΜΑΧΗ Συγκρ?νουμε VW Tiguan Allspace με Skoda Kodiaq RS

Μεγ?λη ευρυχωρ?α, 240 diesel PS και τετρακ?νηση: Στη... συγγενικ? μονομαχ?α, που ακολουθε?, συμμετ?χουν τα Skoda Kodiaq RS και VW Tiguan Allspace. Α? δο?με ποιο? επικρατε?.

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ Οδηγο?με το ν?ο Ford Kuga Plug in Hybrid

Ξεχ?στε τα Fiesta και Focus... Σε παγκ?σμιο επ?πεδο καν?να Ford δεν ε?ναι τ?σο σημαντικ? ?σο το Kuga. Η τρ?τη γενι? του ε?ναι πραγματικ? καλ?! Εμε?? το οδηγο?με πρ?τοι και σου μεταφ?ρουμε ?λα τα χαρακτηριστικ? του.

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ: Οδηγο?με το πρωτ?τυπο Hyundai Prophecy

Πω? ε?ναι να οδηγε?? χωρ?? τιμ?νι? Μπορο?ν τα Joystick να φ?ρουν την επαν?σταση? Το πρωτ?τυπο Hyundai Prophecy μα? δε?χνει ?τι κ?τι φαινομενικ? τ?λειο ?χει μεγ?λο περιθ?ριο βελτ?ωση?.

ΟΔΗΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ Οδηγο?με το ν?ο Mazda CX-30 Skyactiv-X

?μορφο αμ?ξωμα, ?ξυπνο?... πυρ?να?: Το ν?ο Mazda CX-30 χρησιμοποιε? την τεχνολογ?α του μικρομεσα?ου Mazda 3 και το σ?νολο βρ?σκεται μ?σα σε μ?α κομψ? crossover συσκευασ?α. Αρκο?ν ?λα αυτ?, για να το επιλ?ξετε αν?μεσα στα CX-3 και CX-5; Ο οδηγ?? αγορ?? μα? το ξεκαθαρ?ζει.

Η ΑΥΡΙΑΝΗ S-CLASS Η ζω? μ?σα στην Mercedes Vision EQS

Η πρ?τη οδηγικ? εμπειρ?α μα? με τη Mercedes Vision EQS θυμ?ζει ?να ταξ?δι στο χρ?νο - με ?λη την πολυτ?λεια.

Η ΓΑΛΛΙΑ ΖΕΙ! Οδηγο?με το ν?ο Renault Zoe R135

Η Γαλλ?α ζει, αγαπητο? αναγν?στε? μα?! Με το ν?ο Zoe R135/Z.E. 50 δε?χνει η Renault εντυπωσιακ?, πω? μπορε? να λειτουργ?σει η επαν?σταση τη? ηλεκτροκ?νηση? και πο? υστερο?ν οι αντ?στοιχε? γερμανικ?? προτ?σει? στο θ?μα. Η ποι?τητα, η διαθεσιμ?τητα και οι χρ?νοι παρ?δοση? ε?ναι απ? τα θετικ? στοιχε?α του Zoe.

ΘΗΣΑΥΡΟΣ ΣΤΗ ΣΚΟΝΗ ?λα τα διαμ?ντια τη? Citroen

Η Citroen ?γινε 100 ετ?ν. Τα μεγαλοπρεπ? αυτοκ?νητ? τη? τα κρ?βει σε μ?α παλι? α?θουσα. Ανο?γουμε, λοιπ?ν, αυτ? το θησαυροφυλ?κιο, για να ρ?ξουμε μια ματι? σε ?να σημαντικ? τμ?μα τη? ιστορ?α? τη? αυτοκ?νηση?.

ΤΟ CONCEPT ΤΗΣ DS OΔΗΓΟΥΜΕ: DS X E-Tense 540PS

Το ?κραυγαλ?ο? DS X E- Tense μα? δ?νει μια εικ?να για το π?? θα κινο?νται τα αυτοκ?νητα στο ?χι και τ?σο μακριν? 2035. Εμε?? αποτολμ?σαμε μια β?λτα με αυτ? και σα? μεταφ?ρουμε τι? εντυπ?σει? μα?.

ΤΟ CONCEPT ΤΗΣ DS

OΔΗΓΟΥΜΕ: DS X E-Tense 540PS


σε συνεργασ?α με AUTO BILD ?

ΕΞΑΦΑΝΙΣΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ Οδηγο?με το ν?ο Volvo S60 T8 Hybrid

Καταν?λωση μικρ?, απ?λαυση μ?γιστη; Το Volvo S60 T8 προσπαθε? να συνδυ?σει τα δ?ο ?κρα κ?τω απ? το δικ? του αμ?ξωμα.

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ Συγκρ?νουμε το Skoda Citigoe iV με το Smart EQ Fortwo

Κυκλοφορ?σαμε στο κ?ντρο τη? π?λη? με δ?ο ηλεκτροκ?νητα mini, αθ?ρυβα και χωρ?? εκπομπ?? ρ?πων! ?τσι θα ?χουν τα πρ?γματα στο μ?λλον;

VIDEO/ΑΝΑΛΥΣΗ Δε?τε την video/αν?λυση τη? AUTO BILD για το ν?ο Audi A3

Το Audi A3, ο ?εφευρ?τη? του πολυτελο?? μικρομεσα?ου?, ?ρθε για να αλλ?ξει του? καν?νε? τη? κατηγορ?α?. Β?ζει ψηλ? τον π?χη τη? σ?γκριση? με τα αδ?λφια του, αλλ? και τον ανταγωνισμ?. Δε?τε την video/αν?λυση τη? AUTO BILD σε ποια σημε?α ξεχωρ?ζει το ν?ο Audi A3, αλλ? και μια αποκλειστικ? συν?ντευξη του Γενικο? Διευθυντ? τη? Audi Hellas, Νικ?λα Μπ?ρναρντ.

ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙA DIESEL Ford Focus VS Mazda 3 VS Peugeot 308

Τρ?α μοντ?λα ?ρχονται αντιμ?τωπα με τη μ?δα των SUV. Πρ?κειται για μικρομεσα?α με diesel κινητ?ρα, που διαθ?τουν και μπ?λικο ταλ?ντο. Το ν?ο Mazda 3 συγκρ?νεται με τα Ford Focus και Peugeot 308 ?ταν μ?νο ?να? μπορε? να π?ρει το βραβε?ο του καλ?τερου.

530 ΙΠΠΟΙ Ε?ναι η Porsche Taycan 4S ?να καθημεριν? αυτοκ?νητο?

Η ηλεκτροκ?νηση στην Porsche ξεκιν? απ? τα 530 PS και Porsche Taycan σε β?ζει στην πρ?ζα, να πατ?σει? το γκ?ζι με ιδια?τερο π?θο? και ορμ?. Αν το κ?νει?, θα πρ?πει γρ?γορα να φορτ?σει? και π?λι το Γερμανικ? supercar. Tελικ?, π?σο καλ? ε?ναι στο test τη? καθημεριν?τητα? η Taycan?

ΔΕΣ ΤΑ ΠΡΩΤΟΣ ?λα τα ν?α αυτοκ?νητα που θα δο?με το 2020

87 συνολικ? αυτοκ?νητα θα λανσ?ρουν ?λε? οι βιομηχαν?ε? φ?το?. VW Golf GTI TCR, Audi A3, BMW Σειρ? 5 facelift, CUPRA Leon, FIAT 500, Lucid Air, Skoda Octavia RS, VW Arteon Shooting Brake. Το AUTO BILD παρουσι?ζει τα ν?α μοντ?λα, που θα παρουσιαστο?ν μ?σα το 2020!

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ TEST Αυτ? ε?ναι το καλ?τερο diesel Τετρακ?νητο SUV

Τα SUV, ανεξαρτ?τω? μεγ?θου?, ε?ναι μ?α πολ? ανταγωνιστικ? κατηγορ?α και ?χι ?δικα. ?πω? δε?χνουν τα τ?σσερα, τετρακ?νητα diesel SUV τη? δοκιμ?? μα?, μπορο?ν να ε?ναι μεν μικρ? και οικονομικ? σε καταν?λωση, αλλ? ταυτ?χρονα ε?ναι και ευρ?χωρα με ενδιαφ?ρουσα οδικ? συμπεριφορ?. Σ?γουρα ?χουν τη συμπ?θει? μα?.

ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΟ ΚΑΙ ΠΙΟ ΛΟΞΟ Οδηγο?με το εντυπωσιακ? Audi Q3 Sportback

Με το Audi Q3 Sportback το Ingolstadt θ?τει ?να ν?ο σχεδιαστικ? χαρακτ?ρα. Πε?θει και στο μεμονωμ?νο test;

Η ΜΑΧΗ ΤΩΝ ΜΙΚΡΩΝ SUV Συγκρ?νουμε το ν?ο Hyundai Kona με το VW T-Roc

Το Hyundai Kona και το VW T-Roc ε?ναι δ?ο απ? τα πιο ελκυστικ? μοντ?λα στην ραγδα?α αναπτυσσ?μενη κατηγορ?α των μικρ?ν SUV, με πολλ? κοιν? χαρακτηριστικ? και αντ?στοιχε? αρετ??. Ποιο? επικρατε? ?μω??

ΤΟ ΜΙΚΡΟ SUV ΤΗΣ SKODA Η εσωτερικ? πολυτ?λεια του Skoda Vision IN

Μ?πω? αγορ?σατε το ν?ο Kamiq? Αν ναι, τ?τε συνεχ?στε το... ξεφ?λλισμα! Γιατ? το πρωτ?τυπο μοντ?λο, που η Skoda παρουσι?ζει αυτ?ν τον καιρ? στο Auto Expo Motor Show στην Ινδ?α, θα μπορο?σε να κ?νει του? Ευρωπα?ου? πελ?τε? τη? να... ζηλ?ψουν. Πραγματικ?, οι πρ?τε? αντιδρ?σει? ?σων αντ?κρυσαν αυτ?ν το μικρ?... κρ?χτη ?ταν αντιδρ?σει? εντυπωσιασμο?.

ΤΕΣΤ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ Ευρωπαικ? Αντοχ? και Αξιοπιστ?α

Πω? κατ?φεραν τα Ευρωπαικ? αυτοκ?νητα να ξεπερνο?ν σε αξιοπιστ?α τα Ιαπωνικ?, που μεσουρανο?σαν τα τελευτα?α χρ?νια? Μ?πω? ?ρθε η ?ρα να ξεπερ?σει? κι εσ? τι? προκαταλ?ψει? σου ? προτιμ?? να κυκλοφορε?? με τι? απ?ψει? του Παππο? σου?

ΟΔΗΓΟΥΜΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΣΕΙΡΑ Το μ?λλον των ?Q? τη? Audi

Κ?τι γ?νεται στο Ingolstadt. Με επιπλ?ον ισχ?, πιο ?ντονα σχεδιαστικ? χαρακτηριστικ? και μοντ?ρνα τεχνολογ?α τα SUV τη? Audi σαλπ?ζουν επ?θεση! Εμε?? βρεθ?καμε ?δη μ?σα στο Q7 facelift και στο SQ8 με τα 435 PS του V8 TDI, εν? οδηγ?σαμε και το SQ5 με τα 347 diesel PS του.

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Ποιο Τρικ?λινδρο Crossover να αγορ?σω?

Τα Crossover πουλ?νε σαν ζεστ? ψωμ?κι και ?χι ?δικα. ?χουν ?λα τα προσ?ντα για να πα?ξουν τον ρ?λο του οικογενειακο? αυτοκ?νητου, να ε?ναι το πρ?το αυτοκ?νητο εν?? ν?ου, ακ?μα και εν?? συνταξιο?χου...

ΜΟΝΤΕΡΝΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ Οδηγο?με το ν?ο VW Bulli (T6.1)

Εξ ?ψεω? το facelift του ν?ου VW T6 δε φα?νεται καν. Γι αυτ?ν το λ?γο, η VW αναν?ωσε το εσωτερικ? του, κι ?τσι το Bulli ε?ναι ?να? τ?πο?, που τον ερωτε?εσαι με τη δε?τερη ματι?.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΙΧΜΗ Τα 10 σημε?α που ξεχωρ?ζει το ν?ο VW Golf

Το ν?ο VW Golf ε?ναι καλωδιομ?νο, συνδεδεμ?νο και μ?νο ?ασ?ρματο? δεν το λε?... Το μεγαλ?τερο προσ?ν του ε?ναι, οι τεχνολογ?ε? που το ?χουν εφοδι?σει οι σχεδιαστ?? τη? VW, και ?χουν ?δη κιν?σει το ενδιαφ?ρον του κοινο?. Α? δο?με μαζ? μια-μια ?λε? τι? τεχνολογ?ε? αιχμ?? του ν?ου VW Golf.

做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频