Test Φθαρμ?νων Ελαστικ?ν

Διαβ?στηκε απ? 58509 αναγν?στε? - 21/9/2020

Π?σο επικ?νδυνο ε?ναι να κυκλοφορο?με με φθαρμ?νο π?λμα ελαστικ?ν στου? δρ?μου?? Ποια ε?ναι η συμπεριφορ? του παραχρησιμοποιημ?νου ελαστικο? σε βρεγμ?νο οδ?στρωμα, με το φαιν?μενο τη? υδρολ?σθηση?? Εμε?? προσομοι?σαμε τι? επικ?νδυνε? αυτ?? συνθ?κε? και αποδεικν?ουμε πω? η ζω? μα? κινδυνε?ει ?δη απ? τα 100 km/h.

 
 
Η οικονομικ? κρ?ση και ?λλειψη συνε?δηση? για περιοδικ? συντ?ρηση του αυτοκιν?του, ?χει κ?νει ?να πολ? μεγ?λο κομμ?τι των οδηγ?ν, στην χ?ρα μα?, να κυκλοφορε? με πολ? φθαρμ?να ελαστικ?. ?πω? ε?ναι ε?κολο να καταλ?βει?, το μειωμ?νο π?λμα στα λ?στιχα σου, ε?ναι μια πολ? επικ?νδυνη συνθ?κη για ?σου? μπα?νουν μ?σα στο αυτοκ?νητο σου, αλλ? και γι αυτο?? που οδηγο?ν γ?ρω σου. Ειδικ? τον χειμ?να με τι? συχν?? βροχ??, ε?ναι πολ? ε?κολο να βρεθε?? σε υδρολ?σθηση, ?που θα πατ?σει? με δ?ναμη το πετ?λ του φρ?νου (για να ακινητοποι?σει? ?μεσα το ?χημα) και το αυτοκ?νητο δεν θα ανταποκριθε? στην εντολ? σου.
?
Το σημεριν? test ελαστικ?ν, ε?χε σαν σκοπ? να προσημει?σει αυτ?ν τον εφι?λτη για του? οδηγο?? αυτοκιν?των, σε ?ναν αποκλεισμ?νο για την υπ?λοιπη κυκλοφορ?α δρ?μο. Δοκιμ?σαμε τρ?α διαφορετικ? ελαστικ? σε τ?σσερα διαφορετικ? επ?πεδα παραμ?ρφωση? (καινο?ργια- 5 mm - 3 mm - 1.6 mm) και προσομοι?σαμε την κ?νηση εν?? αυτοκιν?του με την αν?τερη επιτρεπ?μενη ταχ?τητα των 130 km/h σε βρεγμ?νο οδ?στρωμα. Την ?δια στιγμ?, το νερ? δε βρ?σκεται μ?νο στην ?σφαλτο, αλλ? π?φτει και εξ ουρανο?, ?πω? στην περ?πτωση τη? βροχ??. Οι υαλοκαθαριστ?ρε? λειτουργο?ν στην αν?τερη ταχ?τητ? του? και, κ?ποια στιγμ?, τα φ?τα των φρ?νων του προπορευ?μενου αυτοκιν?του αν?βουν, κ?νοντα? σαφ?? πω? το ?χημα του φρεν?ρει απ?τομα.
?

Σχετικε? Ειδησει?


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频