Ενδοοικογενειακ? μ?χη: Skoda Kamiq vs SEAT Arona vs VW T-Cross

Διαβ?στηκε απ? 76818 αναγν?στε? - 23/9/2020

Κοιν? το τεχνολογικ? υπ?βαθρο, αλλ? το αποτ?λεσμα ε?ναι πιο συμφ?ρον. Το Skoda Kamiq συναντ? τα ?αδ?ρφια? του, SEAT Arona και VW T-Cross. Ποιο? επικρατε? με τ?σε? ομοι?τητε? αλλ? και διαφορ???

 
 
Οταν τρει? πλευρ?? κ?νουν τα ?δια πρ?γματα, δεν προκ?πτει π?ντα ?να ?διο αποτ?λεσμα, ?ταν αυτ?? συγκριθο?ν μεταξ? του?. Γι αυτ?ν το λ?γο, ?λλωστε, ?χει αυτ? η σ?γκριση ?να τελε?ω? ιδια?τερο κ?νητρο. Στου? κεντρικο?? ρ?λου? παρακολουθο?με τα μικρ?τερα SUV των τρι?ν... αδερφ?ν εταιρει?ν SEAT, Skoda και VW, που βασ?ζονται στην πλατφ?ρμα MQB-A0.Με β?ση τη σειρ? εμφ?νιση?, η -αν? εταιρε?α- τρι?δα γ?νεται SEAT, VW και Skoda. ?δη το Νο?μβριο του 2017 εμφαν?στηκε το SEAT Arona, τον Απρ?λιο του 2019 υποδεχθ?καμε το VW T-Cross και, εδ? και λ?γο καιρ?, ακολο?θησε το Skoda Kamiq. Για τη δοκιμ? μα?, ?λα τα μοντ?λα ?ταν εφοδιασμ?να με χειροκ?νητο κιβ?τιο, τρικ?λινδρο κινητ?ρα 1,0 λ?τρου και 115 PS. Μη νομ?σετε ?τι σα?... σερβ?ρουμε ?ναν πολτ?... εν?τητα? απ? το Wolfsburg. Τουναντ?ον...
?

Διαβ?στε παρακ?τω την σελ?δα του ?ρθρου που σα? ενδιαφ?ρει


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频