Hyundai i30 vs Kia Ceed vs Skoda Scala vs Renault Megane

Διαβ?στηκε απ? 40679 αναγν?στε? - 5/10/2020

Η μεγ?λη ?περα των μικρομεσα?ων.. Το ν?ο Skoda Scala ωθε?ται ?μεσα σε σημαντικ?? συγκρ?σει?. ?χει το μ?γεθο?, ?χει και τι? δυνατ?τητε?. Θα τα καταφ?ρει ?μω? απ?ναντι στο δ?δυμο Hyundai i30 και Kia Ceed, ?πω? και στην λ?μψη του Renault Megane?

 
 
Στι? πιο πολλ?? ευρωπα?κ?? χ?ρε? το κοιν? διατηρε? σε υψηλ? επ?πεδο το ενδιαφ?ρον του για τα μικρομεσα?α αυτοκ?νητα, τα οπο?α δεν ?χουν δεχθε? τ?σο ?ντονα την επ?θεση των SUV και των οικονομικ?ν σε καταν?λωση μικρ?ν μοντ?λων. Οι φ?λοι του αυτοκιν?του λαμβ?νουν υπ?ψη του? ?να απλ? κριτ?ριο. Ποιο αυτοκ?νητο αξ?ζει περισσ?τερο τα λεφτ? του..

Στη σ?γχρονη σκην? των μικρομεσα?ων λοιπ?ν, ?χουμε την πρεμι?ρα του Skoda Scala. Το σπουδα?ο ?νομ? του, μα? μεταφ?ρει κ?που αν?μεσα στο... Μιλ?νο και στα σκαλοπ?τια τη? σκ?λα? εν?? show. ?να μεγ?λου μεγ?θου? αυτοκ?νητο, το οπο?ο με τι? διαστ?σει? του και το επ?πεδο τη? τεχνολογ?α? του ?ρχεται να ταρ?ξει τα σχετικ?... λιμν?ζοντα ?δατα τη? κατηγορ?α?.

?τσι, ο λ?γο? περν? στου? καλλιτ?χνε? τη? κατηγορ?α?, ?πω? το ταλαντο?χο δ?δυμο απ? την Κορ?α: το Hyundai i30 και το Kia Ceed, που αποφο?τησαν απ? την ?δια σχολ?, ε?χαν Γερμανο?? καθηγητ?? και δε?χνουν τη φιλοδοξ?α του? να γ?νονται ?λο και καλ?τερα, ?στε να φτ?σουν στην κορυφ?.

Αντ?στοιχε? φιλοδοξ?ε? ?χει β?βαια, και το ολοκα?νουργιο Skoda Scala. Το τσ?χικο μοντ?λο βασ?ζεται στην πλατφ?ρμα εν?? μικρ?τερου αυτοκιν?του για τα δεδομ?να των μικρομεσα?ων, του VW Polo, αλλ? αυτ? η πλατφ?ρμα, μπορε? και μεγαλ?νει. ?τσι, προ?κυψε ?να ν?ο μοντ?λο, το Skoda?Scala που?ανεβα?νει στη σκην? για την πρ?τη σ?γκρισ? του με το βενζινοκινητ?ρα των 1,5 λ?τρων κ?τω απ? το καπ? του και το αυτ?ματο κιβ?τιο διπλο? συμπλ?κτη (ACT). Π?ρα απ? τα δ?ο κορεατικ? μοντ?λα και τον Τσ?χο τη? παρ?α?, το... Cast συμπληρ?νει το γαλλικ? Renault Megane, το οπο?ο ?χει το δικ? του φανατικ? κοιν? και την ιστορικ? βαρ?τητα να θ?σει στα ?λλα τρ?α αυτοκ?νητα την ερ?τηση: ??χετε εσε?? την ?δια ακτινοβολ?α??
?

Διαβ?στε παρακ?τω την σελ?δα του ?ρθρου που σα? ενδιαφ?ρει


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频