Nissan Juke vs VW T-Cross vs Hyundai Kona vs Jeep Renegade

Διαβ?στηκε απ? 43665 αναγν?στε? - 28/9/2020

Τ?τραθλο αν?μεσα στα SUV των... τεσσ?ρων μ?τρων: Το ν?ο Nissan Juke συναντ? τα Hyundai Kona, VW T-Cross και Jeep Renegade. Ποιο ε?ναι το μεγαλ?τερο μεταξ? των μικρ?ν;

 
 
Κ?θε ερασιτ?χνη? ποδηλ?τη? αγορ?ζει σ?μερα ?να carbon ποδ?λατο, ?στε να αποφ?γει κ?ποια σημαντικ? κιλ?. Και δεν καταλαβα?νει καθ?λου, πω? αδυν?τισμα θ?λει εμφαν?? η δικ? του... κοιλι?. Τα πρ?γματα δεν ε?ναι διαφορετικ? στα SUV. ?ποιο? θ?λει να κ?θεται λ?γο ψηλ?τερα, αγορ?ζει ?να μεγ?λο εκτ?? δρ?μου ?χημα, ακ?μα κι αν το σ?στημα τετρακ?νηση? ? το ρυμουλκο?μενο β?ρο? ποτ? δεν αποτ?λεσαν ?να σημαντικ? ζ?τημα. Με ποιο τρ?πο γ?νονται ?λα πιο ?ξυπνα, το δε?χνει το ολοκα?νουργιο Juke. Το ανανεωμ?νο Nissan συνδυ?ζει την εντυπωσιακ? off-road εμφ?νιση και τι? μικρ?? διαστ?σει? με ?να concept υπερυψωμ?νων θ?σεων, που ε?ναι βολικ? στο πλα?σιο τη? καθημεριν?τητα?. Επομ?νω?, κ?τι περισσ?τερο απ? τη μετ?δοση τη? κ?νηση? στον μπροστιν? ?ξονα, ?να χειροκ?νητο κιβ?τιο ταχυτ?των και 117 PS δε χρει?ζεται. ?τσι, η εκκ?νηση γ?νεται τιμολογιακ? απ? τα ?χι και τ?σο πολλ? 18.990 ευρ? (στη Γερμαν?α).Μ?α πολ? συμπαθητικ? προσ?γγιση, την οπο?α θα μπορο?σαν κ?λλιστα να ακολουθ?σουν κι ?λλοι κατασκευαστ??. Μ?α απ? αυτ?? ε?ναι η Jeep με το Renegade. Ο κινητ?ρα? του μικρο? cow boy αποδ?δει 120 PS και η κ?νηση μεταδ?δεται μ?σω εν?? χειροκ?νητου κιβωτ?ου 6 σχ?σεων στου? μπροστινο?? τροχο??, εν? στη Γερμαν?α η τιμ? του ξεκιν? απ? 20.990 ευρ?.
Την ?δια τιμ? ισχ?ο? διαθ?τει το Hyundai Kona, με το κορεατικ? μοντ?λο να ?αποφε?γει? το σ?στημα τετρακ?νηση?, εν? η βασικ? ?κδοση κοστ?ζει 17.990 ευρ? (στη Γερμαν?α).
Το τελευτα?ο μοντ?λο τη? παρ?α? μα?, ξεκιν? στη Γερμαν?α απ? τα 20.150 ευρ?. Με αυτ? τα χρ?ματα το VW T-Cross διαθ?τει κινητ?ρα ισχ?ο? 115 PS, χειροκ?νητο κιβ?τιο και κ?νηση στου? εμπρ?? τροχο??.
Τ?σσερι?, λοιπ?ν, ?ξυπνε?, μικρο? μεγ?θου? προτ?σει?, οι οπο?ε? αποφε?γουν τα υπερβολικ? off-road διακοσμητικ? στοιχε?α και προτιμο?ν την ?ξυπνη εμφ?νιση. Μπορε? το Juke, ω? ο νε?τερο? απ? ?λου? αυτο?? του? περιπετει?δει? μ?σα στην καθημεριν?τητα τ?που? να επιβληθε? και να αναλ?βει τα σκ?πτρα; Η λεπτομερ?? συγκριτικ? δοκιμ? δ?νει την απ?ντηση στο παραπ?νω ερ?τημα.
?

Διαβ?στε παρακ?τω την σελ?δα του ?ρθρου που σα? ενδιαφ?ρει


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频