ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ?ΛΑΣΠΗΣ?: Mercedes G-Class VS Jeep Wrangler VS Suzuki Jimny

Διαβ?στηκε απ? 10111 αναγν?στε? - 29/10/2020

Συντροφι? με τρει? πρωταγωνιστ?? Mercedes G-Class, Jeep Wrangler, Suzuki Jimny και αρκετ? λ?σπη και χ?μα, που θα μπορο?σαμε να στρ?σουμε ?ναν ολ?κληρο χωματ?δρομο.. Δεν πρ?κειται για αυτοκ?νητα, αλλ? για χωμ?τινου? υπερ?ρωε?.

 
 
Σε μια παρ?φραση του ?Α?μα, δ?κρυα και ιδρ?τα??, εμε?? θα πο?με ??μμο?, λ?σπε? και χαλ?κια? για να περιγρ?ψουμε την σ?γκριση μα?. Αποφασ?ζουμε να κατευθυνθο?με κοντ? στο Lübeck. Υπ?ρχει ?να? χωματ?δρομο? εκε?, που υπ?ρχουν μ?νο βαρι? φορτηγ?, εκσκαφε?? και εμε??.. Οι συν?δελφο? μου ?φησαν το Jimny σε μ?να, ?σω? επειδ? ?ξεραν ?τι μεσολαβε? απ?σταση 70 χιλιομ?τρων μ?χρι το χωματ?δρομο. Η ?λη συζ?τηση σχετικ? με το ?ριο ταχ?τητα?, δεν ?χει σημασ?α αν οδηγε?? τον Jimny.Δεν τ?θεται θ?μα πω? θα διατηρ?σει? την ταχ?τητα των 130 χλμ./?ρα, αλλ? για την επιτ?χυνση που χρει?ζεσαι μ?χρι να την αναπτ?ξει?. Χα?ρεσαι ?ταν σπ?σει? τα 100 μετ? απ? 13 δευτερ?λεπτα. ?μω? δεν ?χει σημασ?α, αφο? η πραγματικ? του δυναμικ? βρ?σκεται στο δ?σο? και του? αγρο?? και ?χι στου? αυτοκινητοδρ?μου? Α1 και Α21. Την δυναμικ? αυτ? θα συγκρ?νουμε, με αντιπ?λου? την Mercedes G-class, το Jeep Wrangler και αρκετο?? τ?νου? λ?σπη?!?
?

Διαβ?στε παρακ?τω την σελ?δα του ?ρθρου που σα? ενδιαφ?ρει


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频