4 φωτογραφ?ε? ?

Συγκρ?νουμε Mercedes B 250 e με BMW 225xe Active Tourer

Διαβ?στηκε απ? 11528 αναγν?στε? - 27/10/2020

Ποιο υβριδικ?, υπερυψωμ?νο μοντ?λο τα βγ?ζει π?ρα ?πιο καθαρ??? Η plug-in-υβριδικ? ?κδοση τη? Mercedes B 250 e, συναντ? την BMW 225xe Active Tourer, για να αναμετρηθο?ν στον βωμ? αυτ?? τη? σ?γκριση?.

 
 

BMW : Ολοκληρωμ?νε? λ?σει?, υψηλο? επιπ?δου υπηρεσ?ε? Aftersales!

Η αν?γκη για χ?ρου?, καθορ?ζει πολλ?? φορ?? την προοπτικ? τη? αγορ?? μα?. Αν σε αυτ?, προσθ?σει κ?ποιο? λ?γη οικολογικ? συνε?δηση και μπ?λικη οικονομ?α καυσ?μου, τ?τε οι επιλογ?? που ?χει? ε?ναι συγκεκριμ?νε?. Αναφ?ρετε εσε?? λοιπ?ν, ?τσι τυχα?α (λ?με τ?ρα), μ?α επιλογ? απ? τα μοντ?λα τη? Mercedes-Benz, για τι? πιο ?ριμε? ηλικ?ε?. Την?B-Class, θα επιλ?γατε λογικ?. Και απ? την?BMW? Η?Σειρ? 2 Active Tourer, σαφ?? ε?ναι η ενδεδειγμ?νη επιλογ?.Ποιο απ? τα δ?ο Γερμανικ? μοντ?λα με τι??μακρι?? λ?στε? του προαιρετικο? εξοπλισμο?, διαθ?τει του? χ?ρου?, την ευελιξ?α αλλ? και την πιο οικονομικ? υβριδικ? πρ?ταση? ?χουν περ?σει κι?λα? δ?ο χρ?νια απ? τ?τε, που η BMW παρουσ?ασε την 225xe Active Tourer, τη δικ? τη? μικρο? μεγ?θου?, υβριδικ? πρ?ταση. Εντ?ξει, περισσ?τερο μικρομεσα?α ε?ναι, και ?χι μικρ?, αλλ? η συνδυαστικ? ισχ?? 224 PS, κ?νει το οικολογικ? μοντ?λο, μ?χρι και κυνηγ? των GTI.

Β?βαια, φ?το???φτασε ο καιρ?? για να αντεπιτεθε? το αστ?ρι απ? τη Στουτγκ?ρδη, με την B 250 e. Η B-Class παρ?λαβε απ? το μικρ? αδερφ?κι τη? (την A-Class), το plug-in-υβριδικ? σ?στημα. Αυτ? σημα?νει, πω? απ?κτησε τον τετρακ?λινδρο κινητ?ρα των 1,33 λ?τρων και τα 160 PS και ?ναν ηλεκτροκινητ?ρα 102 PS. Και β?βαια, η συνδυαστικ? ισχ?? των 218 PS αρκε? με μεγ?λη ευκολ?α, για να βγ?λει ?ξω απ? το νερ? τη?, την καθημεριν? σου μετακ?νηση.?

Μια δυνατ? σ?γκριση, με πλο?σια χαρακτηριστικ?, ?φθονη τεχνολογ?α και πολυτ?λεια. Τελικ?, ποιο τα καταφ?ρνει καλ?τερα?

Διαβ?στε παρακ?τω την σελ?δα του ?ρθρου που σα? ενδιαφ?ρει


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频