Συγκρ?νουμε το VW T-Roc με το KIA XCeed

Διαβ?στηκε απ? 12006 αναγν?στε? - 31/8/2020

Coupe, crossover ? SUV; Το ν?ο KIA XCeed ε?ναι μ?α μ?ξη απ ?λα αυτ?. Στην πρ?τη σ?γκρισ? του συναντ? το παρομο?ων προδιαγραφ?ν VW T-Roc. Η ?νταση ε?ναι εγγυημ?νη! Θα ρ?ξει τ?ρα η KIA τη VW απ? το θρ?νο; Στο κ?τω-κ?τω, το Ceed, στη σ?γκριση των μικρομεσα?ων, επικρ?τησε του VW Golf, επιτυχ?α, που λ?γα μοντ?λα κατ?φεραν στο παρελθ?ν.

 
 
Οι πιθαν?τητε? να επαναληφθε? αυτ? η επιτυχ?α δεν ε?ναι λ?γε?: Η τεχνολογ?α του ν?ου ΚΙΑ XCeed προ?ρχεται απ? το Ceed, εν? η αντ?στοιχη του VW T-Roc προ?ρχεται απ? το Golf, δηλαδ? απ? την πλατφ?ρμα MQB. Επ?ση?, και οι κινητ?ρε? ε?ναι οι ?διοι σε σχ?ση με τ?τε: 1.4 T-GDI στο KIA και 1.5 TSI στο VW. Και: Το T-Roc ε?ναι ?δη δ?ο ετ?ν...Σε σ?γκριση με το ΚΙΑ XCeed, το VW T-Roc δε?χνει ?πιο και ?χι εντυπωσιακ?. Αντιθ?τω?, το KIA φα?νεται πω? αποσπ? περισσ?τερα βλ?μματα θαυμασμο?, ειδικ? σε αυτ? το quantum κ?τρινο του μοντ?λου τη? δοκιμ?? μα?. Με πιο κομψ? γρ?λια ψυγε?ου και μακρ?τερο μπροστιν? καπ? σε σχ?ση με το Ceed, μερικ? πλαστικ? μ?ρη γ?ρω-γ?ρω και οροφ?, που χαμηλ?νει στο π?σω μ?ρο? τη?, θυμ?ζοντα? τη γραμμ? των coupe, δε?χνει -τουλ?χιστον- υψηλ?? κλ?ση?.
?

Διαβ?στε παρακ?τω την σελ?δα του ?ρθρου που σα? ενδιαφ?ρει


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频