8 φωτογραφ?ε? ?

Συγκρ?νουμε το ν?ο KIA Sorento με SEAT Tarraco

Διαβ?στηκε απ? 15221 αναγν?στε? - 14/12/2020

Με diesel κινητ?ρα 202 PS και τετρακ?νηση, το ν?ο KIA Sorento προκαλε? το Seat Tarraco στην πρ?τη σ?γκρισ? του. Μπορο?ν οι Κορε?τε? να επικρατ?σουν τη? τεχνολογ?α? του ομ?λου VW;

 
 
Η Kia παρουσι?ζει το ν?ο Sorento και το SEAT Tarraco το περιμ?νει για μια πρ?τη σ?γκριση. Ρ?ξτε, ?μω?, πρ?τα μια ματι? στο Sorento με αυτ? το γκρι μεταλλικ? χρ?μα. Τι εντυπωσιακ? εμφ?νιση! Το KIA Sorento ?χει αυξημ?νο μ?κο? κατ? 24 εκατοστ? και στην τ?ταρτη γενι? του φτ?νει τα 4,81 μ?τρα. ?τσι, ξεπερν? το SEAT Tarraco σε μ?κο? κατ? 7 εκατοστ?, ε?ναι κατ? 3 εκατοστ? υψηλ?τερο φτ?νοντα? το 1,70 και με πλ?το? στα 2,17 μ?τρα, συμπεριλαμβανομ?νων των δ?ο εξωτερικ?ν καθρεπτ?ν, ε?ναι κατ? 5 εκατοστ? φαρδ?τερο. Ε?ναι ?μω?, επ?ση? ο βασιλι?? του δρ?μου;Εμε?? επισκεφτ?καμε πρ?τα το εσωτερικ? του Sorento και χορτ?σαμε πολυτ?λεια. Να διευκριν?σουμε ?τι, το Sorento τη? δοκιμ?? μα?, ε?ναι η πλο?σια ?κδοση Platinum, που διαθ?τει κορυφα?ο εξοπλισμ?, diesel κινητ?ρα των 2,2 λ?τρων, σ?στημα τετρακ?νηση? και αυτ?ματο κιβ?τιο διπλο? συμπλ?κτη. Η μακρι? λ?στα του εξοπλισμο? περιλ?μβανε (σχεδ?ν) τα π?ντα: Επενδ?σει? απ? δ?ρμα Ν?πα, τροχο?? 20 ιντσ?ν, σ?στημα προειδοπο?ηση? ?τυφλ?? γων?α?? με ?νδειξη στην κεντρικ? οθ?νη (?ταν, μ?λιστα, ενεργοποιε? ο οδηγ?? το φλα?, εμφαν?ζεται στα στρογγυλ? ?ργανα η κ?νηση π?σω απ? αυτ?ν!) και head-up-display με ευκρινε?? πληροφορ?ε? στο παρμπρ?ζ.Επ?ση?, αυτ? το Sorento εξοπλ?ζεται με εξαερισμ? των μπροστιν?ν καθισμ?των, ?στε τα… ν?τα του οδηγο? και του συνοδηγο? να μπορο?ν να διατηρο?νται ζεστ? ? κρ?α, εν? ?να GPS με ζωνταν?? υπηρεσ?ε? ε?ναι ?δη εγκατεστημ?νο απ? την πλ?ον προσιτ? εξοπλιστικ? εκδοχ? ?Vision?, που ε?ναι αρκετ? φτην?τερη. Ξεχ?σαμε κ?τι; Θερμαιν?μενα π?σω καθ?σματα, ηλεκτρικ? ρυθμιζ?μενα καθ?σματα και 7 υποδοχ?? USB! Μην τι? θεωρ?σετε πολλ??, γιατ? αυτ? το KIA ?χει ?ω? και επτ? θ?σει?. Να μην ξεχ?σουμε την πανοραμικ? οροφ? και το μεταλλικ? χρ?μα.
?

Διαβ?στε παρακ?τω την σελ?δα του ?ρθρου που σα? ενδιαφ?ρει


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频