Toyota RAV4 VS Mitsubishi Outlander VS Lexus UX VS Honda CR-V

Διαβ?στηκε απ? 52818 αναγν?στε? - 25/9/2020

Τι καταφ?ρνουν τα υβριδικ? συστ?ματα στα μεσα?α SUV? Αυτ? τα τ?σσερα υβριδικ? και τετρακ?νητα SUV επιθυμο?ν να μα? δε?ξουν πω? εξοικον?μηση καυσ?μου γ?νεται και χωρ?? να ε?ναι diesel.

 
 
Τι συνδ?ει τα Lexus UX, Mitsubishi Outlander, Toyota RAV4 και Honda CR-V σε αυτ?ν τη σ?γκριση; Και τα τ?σσερα SUV διαθ?τουν, π?ρα απ? την ηλεκτρικ? υποστ?ριξη, τετρακ?νηση και η τιμ? του? στη Γερμαν?α ξεκιν? απ? τα περ?που 40.000 ευρ?.
Ωστ?σο, στα επιμ?ρου? στοιχε?α διαφ?ρουν: Οι συνδυασμο? κινητ?ρων και κιβωτ?ων ταχυτ?των ε?ναι κ?τι, που πρ?πει πρ?τα να συνηθ?σουμε, ιδια?τερα σε ?,τι αφορ? το θ?ρυβο, που τελικ? εκπ?μπουν. Οι Toyota και Lexus ?χουν συστ?ματα μετ?δοση? με κιβ?τια απε?ρω? μεταβαλλ?μενων σχ?σεων, εν? Honda και Mitsubishi διαθ?τουν... κανονικ? κιβ?τια ταχυτ?των.
Στην πρ?ξη, και τα τ?σσερα μοντ?λα μ?? πε?θουν με το υψηλ? επ?πεδο τη? ?νεση?, που παρ?χουν, αλλ? και με τη χωρ?? διστακτικ?τητα συμπεριφορ? του? κατ? την εκκ?νηση απ? στ?ση. Καλ?τερα δε γ?νεται...
Το ?διο ισχ?ει για τη συνεργασ?α των κινητ?ρων εσωτερικ?? κα?ση? και των ηλεκτροκινητ?ρων του?.

Αντιθ?τω?, ?μω?, δεν τα π?νε ?λα τ?σο καλ? στον τομ?α των φρ?νων. Στη δοκιμ? μα? πιστοποιο?με πω? σχετικ? με την απ?κρισ? του? και την απ?δοση των συστημ?των π?δησ?? του?, υπ?ρχει μεγ?λο περιθ?ριο βελτ?ωση?. Ωστ?σο, η αποτελεσματικ?τητ? του? σε συνολικ? επ?πεδο εκπλ?σσει: Για παρ?δειγμα, οι μετρημ?νε? γ?ρω στα 8 λ?τρα/100 km καταναλ?σει? ε?ναι απ?λυτα ικανοποιητικ??. ?τσι, καταλ?γουμε πω? τα υβριδικ? συστ?ματα ?χουν ν?ημα και στα αυτοκ?νητα μεγαλ?τερου ?ψου?. Τ?ρα, ποιο απ? ?λα υπερ?χει ?ναντι των ?λλων, θα το διαβ?σετε στι? επ?μενε? σελ?δε?.

LEXUS UX 250h?E-FOUR
Καταν?λωση: 6,5 l
Τιμ?: απ? 39.200 ευρ? (Γερμαν?α)

HONDA CR-V?i-MMD HY. AWD
Καταν?λωση: 7,9 l
Τιμ?: απ? 37.690 ευρ? (Γερμαν?α)

TOYOTA RAV4 HYBRID 2.5 AWD-i
Καταν?λωση: 7,8 l
Τιμ?: απ? 39.190 ευρ? (Γερμαν?α)

MITSUBISHI OUTLANDER?PLUG-IN HYBRID
Καταν?λωση: 8,9 l
Τιμ?: απ? 37.990 ευρ? (Γερμαν?α)

?

Διαβ?στε παρακ?τω την σελ?δα του ?ρθρου που σα? ενδιαφ?ρει


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频