Η Mercedes τη? Ανατολικ?? Γερμαν?α?.

Wartburg: Η ?Mercedes? τη? Ανατολικ?? Γερμαν?α?

Διαβ?στηκε απ? 9897 αναγν?στε? - 2/10/2020

Ετσι αποκαλο?σαν το Wartburg στην τελευτα?α διαφ?μιση του στην δυτικ? Γερμαν?α. Παρ?τι η κατασκευ?στρια το θεωρο?σε κορυφα?ο μοντ?λο, η φ?μη του περιορ?στηκε στα ?ρια τη? π?λαι ποτ? ανατολικ?? Γερμαν?α? και στην Ελλ?δα

 
 
Ετσι αποκαλο?σαν το Wartburg στην τελευτα?α διαφ?μιση του στην δυτικ? Γερμαν?α. Παρ?τι η κατασκευ?στρια το θεωρο?σε ?κορυφα?ο μοντ?λο, η φ?μη του περιορ?στηκε, στα ?ρια τη? π?λαι ποτ? ανατολικ?? Γερμαν?α? και στην Ελλ?δα..Πιο απλ? δεν γ?νεται, ο τετρακ?λινδρο? και τετρ?χρονο? κινητ?ρα? 1,3λτ π?ρθηκε απ? την VW, μια? και ?ταν δ?σκολο για την αυτοκινητοβιομηχαν?α τη? ανατολικ?? Γερμαν?α? να κατασκευ?σει τον δικ? τη?, κ?τι που β?βαια θα ?ταν ιδανικ?.Παρ?λα αυτ? οι δημιουργο? του Wartburg ?μειναν πιστο? στο αρχικ? πλ?νο. Απ? το 1988 λοιπ?ν κυκλοφορο?σε το Wartburg 1,3 με τον τροποποιημ?νο π?νακα οργ?νων, τα μεγ?λα και τετραγωνισμ?να φαν?ρια. ?να ανατολικ? αυτοκ?νητο με καρδι? απ? την δυτικ? Γερμαν?α. Ο κινητ?ρα? τη? VW δεν κατ?φερε να κρ?ψει την ηλικ?α του Wartburg. Οπτικ? ?ταν π?ντα ?να αυτοκ?νητο του εξ?ντα.Αν κ?ποιο? εκε?νη την εποχ? μπορο?σε να αγορ?σει κ?τι ακριβ?τερο σ?γουρα θα σκεφτ?ταν το Golf ? το Mazda 323 τα οπο?α ?ταν παρ?λληλα διαθ?σιμα με το Wartburg.Για πολλο?? ανατολικογερμανο?? ?ταν ?να ?πιαστο ?νειρο που μετ? την ?νωση τη? Γερμαν?α? ?μοιαζε με μια τραγικ? φιγο?ρα τη? ανατολ??. Ο αργ?? θ?νατ?? τη? Mercedes των φτωχ?ν δι?ρκησε ω? τον Απρ?λιο του 1991. Λ?γο πριν το τ?λο? ?χανε η Wartburg περ? τα 7.000ευρ? για κ?θε π?ληση ν?ου Wartburg 1,3...

?
Κινητ?ρα? Τετρακ?λινδρο?, τετρ?τροχο?
Μ?γεθο? 1.272 κ.εκ.
Απ?δοση 58 ?πποι στι? 5500 σ.α.λ.
Ροπ? 96 Nm 3500 σ.α.λ.
Μετ?δοση - Μπροστ? τροχο?? με 4 ταχ?τητε?.
Μ/Π/Υ 4.216 χλστ./1.640 χλστ./1.495 χλστ.
Β?ρο? ?δειο 900 κιλα
Χ?ρο? αποσκευ?ν 525 λτ.
τελικ? ταχ?τητα 140 χλμ./?ρα
0-100 20 δλ.


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频