ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ: Αυτ? ε?ναι το ν?ο VW T-Rug

Διαβ?στηκε απ? 44044 αναγν?στε? - 23/11/2020

Η VW κατασκευ?ζει το δικ? τη? Defender! Το μ?λλον τη? VW ε?ναι ηλεκτρικ?! Εκτ?? απ? τα I.D. μοντ?λα, το ισχυρ? τετρακ?νητο T-Rug ?ρχεται με στιλ που παραπ?μπει Land Rover Defender.

 
 
Η Γερμανικ? εταιρ?α μα? αποκ?λυψε σε αποκλειστικ?τητα, τo κρυφ? project που ?χει στα σκαρι?. Το αργ?τερο μ?χρι τα τ?λη του 2022 ?λα τα μοντ?λα τη? Volkswagen καθ?? και αυτ? των υπολο?πων μελ?ν του Group, δηλαδ? Audi, Seat, Skoda, Porsche, θα εκπ?μπουν μηδενικ? καυσα?ρια ?ντα? ηλεκτρικ?.

Παρ?λληλα την ?δια περ?οδο, η VW σχεδι?ζει να εισ?λθει σε μια ν?α κατηγορ?α αυτ? των ?σκληροτρ?χηλων SUV με ?να στιβαρ? και ?γριο μοντ?λο, το T-Rug. Στην ουσ?α θ?λει να προσφ?ρει ?τι και τα δημοφιλ? Land Rover Defender, Jeep Wrangler και τα μοντ?λα G τη? Mercedes, με τη διαφορ? ?τι το T-Rug θα κατασκευ?ζεται αποκλειστικ? ω? ηλεκτρικ?.

Θα υπ?ρχει 3-θυρη και 5-θυρη ?κδοση και θα καλ?ψει το κεν? στη γκ?μα αν?μεσα σε Tiguan AllSpace και Touareg. Στ?χο? ε?ναι να δημιουργ?σουν ?να αυτοκ?νητο, με μεγ?λου? χ?ρου?, εσωτερικ? χωρ?? οθ?νε? υψηλ?? αν?λυση? αλλ? με υλικ? αντοχ?? και σκληροτρ?χηλα εξωτερικ? πλαστικ? τμ?ματα με μεγ?λη αντοχ?, που μπορο?ν να καθαριστο?ν ε?κολα. Το ν?ο SUV? αναμ?νεται να κ?νει την εμφ?νιση του το 2022.
?


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频