ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ: Ν?α Alfa Romeo City 2022

Διαβ?στηκε απ? 24608 αναγν?στε? - 5/10/2020

Η Alfa Romeo σχεδι?ζει να κυκλοφορ?σει ?να ν?ο mini SUV το 2022, την Alfa Romeo City και η AUTO BILD ?χει τι? αποκλειστικ?? πληροφορ?ε?! Δε?τε την video/αν?λυση για το ν?ο SUV π?λη? τη? Ιταλικ?? βιομηχαν?α?.

 
 
Η Ιταλικ? βιομηχαν?α αυτοκιν?των, θ?λει να μπει και αυτ? πιο δυναμικ? στην κατηγορ?α των SUV και γι αυτ? σχεδι?ζει την κυκλοφορ?α εν?? SUV π?λη?, μ?χρι και το 2022. Ποια θα ε?ναι ?μω? τα χαρακτηριστικ? του ν?ου Alfa Romeo City? Δε?τε την video/aν?λυση τη? AUTO BILD με τι? αποκλειστικ?? πληροφορ?ε? για το επερχ?μενο μοντ?λο.

- Σε ποια πλατφ?ρμα θα βασιστε? το ν?ο Alfa Romeo City?
- Ποιο το ?φελο? μ?σω τη? συγχ?νευση? με τον ?μιλο PSA?
- Ποιοι κινητ?ρε? θα επιλεχθο?ν για το ν?ο City?
?

Δε?τε την video/αν?λυση τη? AUTO BILD με τι? αποκλειστικ?? πληροφορ?ε? του?διευθ?νοντα σ?μβουλου τη? FCA Mike Manley.

?


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频