ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ: Ν?α BMW X1 το 2022

Διαβ?στηκε απ? 29840 αναγν?στε? - 8/9/2020

Η BMW X1 ε?ναι ?να πολ? σημαντικ? μοντ?λο για την BMW, ?να best-seller απ? την αρχ? που παρουσι?στηκε. Για τον λ?γο αυτ?, αναμ?νεται οι Βαυαρο? να προσ?ξουν ιδια?τερα την επ?μενη γενι?, η οπο?α σχεδιαστικ? θα υιοθετ?σει στοιχε?α, που ?χουμε δει ?δη σε πρωτ?τυπα.

 
 
Μ?σα στο 2022, η Γερμανικ? βιομηχαν?α θα παρουσι?σει και επ?σημα τη ν?α σειρ? Χ1, γεμ?το καινοτομ?ε? και ν?ε? τεχνολογ?ε?. Η AUTO BILD ε?ναι ακ?μα μια φορ? μπροστ? απ? τι? εξελ?ξει? και σα? μεταφ?ρει ?λε? τι? πληροφορ?ε? που μ?χρι τ?ρα ?χουν βγει στην επιφ?νει για το επερχ?μενο μοντ?λο.

Δε?τε στην video/αν?λυση τη? AUTO BILD:

- Τι θα ιοθετ?σει απ? τι? αλλαγ?? φιλοσοφ?α? και σχεδ?αση? τη? βιομηχαν?α??
- Με τι ε?δου? κινητ?ρε? θα κυκλοφορ?σει η ν?α Χ1?
- Θα υπ?ρχουν και hybrid επιλογ?? ? μ?νο ηλεκτρικ???

???


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频