5 φωτογραφ?ε? ?

Οδηγο?με Audi RS e-Tron GT

Διαβ?στηκε απ? 7266 αναγν?στε? - 17/11/2020

Το Audi RS e-tron GT βασ?ζεται στην Porsche Taycan, αλλ? ?χει το δικ? του, ξεχωριστ? χαρακτ?ρα. Η AUTO BILD το οδ?γησε αποκλειστικ? και σου μεταφ?ρει τον ιδια?τερο χαρακτ?ρα του.

 
 
Το ν?ο Audi RS e-tron GT βασ?ζεται στην ?δια πλατφ?ρμα με την Porsche Taycan, διαθ?τοντα? κατ? 40% πανομοι?τυπα μ?ρη, αλλ? ο χαρακτ?ρα? του πρ?του μοντ?λου ε?ναι διαφορετικ??. Και δεν ε?ναι η πρ?τη φορ?, που συμβα?νει κ?τι τ?τοιο. Πολλ?? φορ??, για λ?γου? περιορισμο? του κ?στου?, αλλ? και τη? γρ?γορη? προ?θηση? του ν?ου προ??ντο? στην παραγωγ?, οι κατασκευ?στριε? εταιρε?ε? φροντ?ζουν να κρατο?ν κ?ποιου?… ?σσου? στο μαν?κι του?, ?στε το δικ? του? προ??ν να διαφοροποιε?ται σε σχ?ση με αυτ?, που κατασκευ?στηκε νωρ?τερα, τον?ζοντα? τα χαρακτηριστικ? στοιχε?α τη? φ?ρμα?. Για παρ?δειγμα, τα Audi A3 και VW Golf ?χουν μεν κοιν? τεχνολογικ? στοιχε?α, αλλ? ο χαρακτ?ρα? του? ε?ναι σαφ?? διαφορετικ??, απ? την οδικ? συμπεριφορ? του? μ?χρι και την τελευτα?α λεπτομ?ρεια στο εσωτερικ? του?.


?
?νετο, ?που ε?ναι δυνατ?ν, και δυναμικ?, ?ταν ε?ναι απαρα?τητο, λ?νε οι προδιαγραφ??. Με ισχ? 598 PS και μ?γιστη ροπ? 830 Nm (στη λειτουργ?α overboost τα PS ε?ναι 646!), ο δυναμισμ?? δεν αποτελε? πρ?βλημα. Επιταχυν?μενο απ? στ?ση με το launch control, το Audi RS e-tron GT πυροβολε? π?νω απ? την ?σφαλτο και μετ? απ? περ?που 400 μ?τρα ?χει αναπτ?ξει ταχ?τητα περ?που 230 km/h! Respect!

Το ηλεκτροκ?νητο Audi ε?ναι, ?μω?, πολ? πιο επιφυλακτικ? στο επαρχιακ? οδικ? δ?κτυο. Η ρ?θμιση τη? αν?ρτηση? διαφ?ρει απ? αυτ?ν του… δωρητ? τη? τεχνολογ?α? του και κατ?γεται απ? το Zuffenhausen. ?πω? υποδεικν?ουν τα δ?ο γρ?μματα GT (που σημα?νουν Gran Turismo), το Audi ε?ναι ?να μοντ?λο για διαδρομ?? διαρκε?α?. Απ? τη μ?α, δε θα λ?γαμε πω? ε?ναι ιδια?τερα ?πιο και μαλακ?, αλλ? δεν ταλαιπωρε? κι?λα? τη σπονδυλικ? στ?λη των επιβατ?ν του. Αυτ? η φ?να ρ?θμιση καθ?σταται εφικτ? απ? τη συνεργασ?α των ελατηρ?ων α?ρα με τρει? θαλ?μου? (για πρ?τη φορ? σε ?να Audi) με τα ρυθμιζ?μενα αμορτισ?ρ. Στο πρ?γραμμα δυναμικ?? οδ?γηση?, το μοντ?λο απ? το Ingolstadt… σφ?γγει τα δ?ντια του και το αμ?ξωμ? του καταλ?γει μ?λι? 10 χιλιοστ? π?νω απ? την ?σφαλτο, Ωστ?σο, ακ?μα και τ?τε δε γ?νεται υπερβολικ? σκληρ?, παραμ?νοντα? στο μ?γιστο βαθμ? GT.
Αν?λογα με το πρ?γραμμα οδ?γηση?, το Audi υποστρ?φει περισσ?τερο ? λιγ?τερο σημαντικ?. Σ?μφωνα με του? μηχανικο?? τη? Audi ?ε?ναι ρυθμισμ?νο σκ?πιμα ?τσι, ?στε το αυτοκ?νητο να μπορε? π?ντα να ελ?γχεται?. Πρ?γματι, αν π?ρετε το π?δι σα? απ?τομα απ? το δεξ? πεντ?λ, το RS e-tron GT, το οπο?ο ζυγ?ζει περ?που 2,3 τ?νου?, ακολουθε? τη γων?α, που ?χει ορ?σει το σ?στημα διε?θυνση?.


?
Οδηγ?ντα?
Ωστ?σο, ακ?μα και το καλ?τερο σ?στημα τετρακ?νηση? δεν μπορε? να αναιρ?σει εντελ?? του? ν?μου? τη? φυσικ??. Παρ?τι το RS e-tron GT ?ρ?χνεται? στη στροφ? εφοδιασμ?νο με ?λα τα πιθαν? καλο?δια τη? τεχνολογ?α?, ο οδηγ?? αισθ?νεται σαφ?? το β?ρο? του αυτοκιν?του, ?να φορτ?ο, που ωθε? τον ?διο και το… ?διο προ? τα ?ξω. Π?ντω?, το RS e-tron GT "ανακοιν?νει" με ευγ?νεια στον οδηγ? πο? βρ?σκεται το ?ριο και δεν του β?ζει ασκ?σει?, που δε λ?νονται. Μπορε?τε να φανταστε?τε τα π?ντα εκ των προτ?ρων, ?πω? θα ?πρεπε να συμβα?νει με ?να GT. Παρεμπιπτ?ντω?, τα καθ?σματα τα καταφ?ρνουν θαυμ?σια με την ισορροπ?α μεταξ? ?νεση? και σπορτ?φ συμπεριφορ??, ?ντα? τελικ? εξαιρετικ? ?νετα. Ε?ναι απ?στευτο π?σο γρ?γορα μπορε?τε να οδηγε?τε χαλαρ? αυτ? το αυτοκ?νητο.?πω? φανερ?νουν τα γρ?μματα "RS", αυτ? η ?κδοση των 646 PS ε?ναι η πιο καυτ? εκδοχ? του e-tron GT, εν? θα ακολουθ?σουν πολλ?? ακ?μη. Τι? γνωρ?ζουμε απ? την Taycan, η οπο?α διατ?θεται επ?ση? ω? 4S, Turbo και Turbo S. Μερικ?? φορ??, ?ταν δ?ο πλευρ?? κ?νουν το ?διο πρ?γμα, προκ?πτει και παρ?μοιο αποτ?λεσμα...

Συμπ?ρασμα
?σοι π?στευαν ?τι με το RS e-tron GT θα οδηγο?σαν μ?α Porsche Taycan με ν?ο αμ?ξωμα, θα εκπλαγο?ν. Η Audi, ?βαλε τα δικ? τη?… αρ?ματα και επικεντρ?θηκε στην παροχ? περισσ?τερη? ?νεση?.
?


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频