10 φωτογραφ?ε? ?

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ: Οδηγο?με το ν?ο Audi e-tron S Quattro

Διαβ?στηκε απ? 40729 αναγν?στε? - 11/9/2020

Ξεχ?στε τα Quattro που ξ?ρατε μ?χρι και σ?μερα. Στο Audi e-tron S βρ?σκεται ?να ν?ο σ?στημα κ?νηση? quattro, και εμε?? οδηγο?με πρ?τοι του? τρει? ηλεκτροκινητ?ρε? που κινο?ν τ?σσερι? τροχο??. Πω? λειτουργε? το ν?ο σ?στημα κ?νηση? quattro?

 
 
Πολλο? απ? εμ?? γνωρ?ζουμε (και θαυμ?ζουμε) την τεχνολογ?α κ?νηση? quattro τη? Audi. Τοποθετ?θηκε σε πολλ? ?Θρυλικ?? αυτοκ?νητα τη? Audi, με το κοιν? να λατρε?ει την συμπεριφορ? αυτ?ν των αυτοκιν?των. Σ?μερα η Γερμανικ? βιομηχαν?α επιστρ?φει, και δημιουργε? τη ν?α τετρακ?νηση, και επανασχεδι?ζει την απ?λαυση.?Δ?ο κινητ?ρε? αποδ?δουν απ? κοινο? περισσ?τερη ισχ? απ? ?να, π?σω μ?λλον ?ταν αντ? για δ?ο κινητ?ρε?, ?να αυτοκ?νητο εφοδι?ζεται με τρει?! ?τσι ?χουν τα πρ?γματα στο ν?ο Audi e-tron S, το οπο?ο διαθ?τει τρει? ηλεκτροκινητ?ρε? (αντ? των δ?ο, που ?χει το ?δη γνωστ? e-tron) και καθ?σταται στην ουσ?α τετρακ?νητο.Β?βαια, η Audi ετοιμ?ζει δ?ο ν?α ηλεκτροκ?νητα μοντ?λα, ?να e-SUV e-tron S και το e-tron S Sportback με μ?γιστη συνδυαστικ? ισχ? 370 kW (? περ?που 503 PS) και boost για σχεδ?ν 8 δευτερ?λεπτα, που σημα?νει μερικ? ?λογα επιπλ?ον αυτ?ν του... απλο? e-tron.
Α? δο?με ?μω? πω? λειτουργει το ν?ο σ?στημα τετρακ?νηση? τη? Audi, και ποια η συμπεριφορ? του στον δρ?μο.
?

Διαβ?στε παρακ?τω την σελ?δα του ?ρθρου που σα? ενδιαφ?ρει


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频