Αποκαλ?πτουμε το ν?ο Audi RS Q5

Διαβ?στηκε απ? 18121 αναγν?στε?

Μπορε? η Γερμανικ? βιομηχαν?α να κρατ?ει καλ? κλειστ? τα μυστικ? τη? για τα επερχ?μενα μοντ?λα, ?μω? οι πληροφορ?ε? για ο ν?ο Audi RS Q5, ?χουν φουντ?σει για τα καλ?. Διαβ?στε ?λε? τι? πληροφορ?ε? που ?χουν διαρρε?σει ?ω? τ?ρα.

 
 
Δεν ε?ναι η πρ?τη φορ? που θα βγει στην επιφ?νεια το θ?μα εν?? Q5 με υψηλ?? επιδ?σει?. Τα τελευτα?α χρ?νια του ακο?με συχν?, αλλ? μ?χρι και σ?μερα η Audi δεν προχ?ρησε στην κατασκευ? του.

?λα αυτ? μ?χρι και την φετιν? χρονια, αφο? οι πληροφορ?ε? αναφ?ρουν πω? μ?χρι το τ?λο? τη? χρονι??, το ν?ο Audi RS Q5 θα ε?ναι γεγον??. Κορυφα?ο στ?λεχο? τη? Γερμανικ?? βιομηχαν?α?, αν?φερε πω? η σχεδ?αση του, ε?ναι μια εξαιρετικ? ιδ?α που εδ? και χρ?νια αναπτ?σουν, αλλ? δεν θ?λησε να προχωρ?σει σε αποκαλ?ψει?.

Οι πληροφορ?ε? τη? AUTO BILD αναφ?ρουν πω? το ν?ο Audi RS Q5 θα ε?ναι ?τοιμο για επ?σημη παρουσ?αση στο τ?λο? τη? φετιν?? χρονι??, ?ταν θα πραγματοποιηθο?ν και το επ?σημο λανσ?ρισμα τη? Sportback ?κδοση? του Q5.
Το χαρακτηριστικ? που δεν μπορε? να αμφισβητηθε? απ? καν?ναν, ε?ναι πω? κ?τω απ? το καπ? θα βρεθε? ο?twin-turbo V6 κινητ?ρα των 2,9 λ?τρων που βρ?σκεται κ?τω απ? τα RS4 και RS5 και αποδ?δει 450 ?λογα και 600 Nm ροπ??.

Εξωτερικ? το ν?ο Audi RS Q5 θα δεχτε? μικρ?? δυναμικ?? πινελι?? στην σχεδι?ση του, που θα το διαφοροποιο?ν απ? τα αδ?ρφια του, ?ρα δεν περιμ?νουμε κραυγαλ?ε? αλλαγ??.??


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频