13 φωτογραφ?ε? ?

Ποια ?ταν τα καλ?τερα Sport αυτοκ?νητα τη? χρονι???

Διαβ?στηκε απ? 56545 αναγν?στε? - 25/12/2020

Μπορε? η μ?δα να επιτ?σσει οικονομ?α καυσ?μου και SUV, αλλ? η αδρεναλ?νη και το π?θο? για τον ?πλαν?τη? των σπορ αυτοκιν?των, ε?ναι ακ?μα ζωνταν? και πολ?χρωμο. Ποιο απ? ?λα τα αυτοκ?νητα επιδ?σεων κερδ?ζει τον τ?τλο τη? καρδι?? μα?, ω? το καλ?τερο Sport αυτοκ?νητο τη? χρονι??? Η επιλογ? ε?ναι δικ? σα?.

 
 
Οι απαιτ?σει? που ?χει ο καθ?να? απ? εμ?? απ? το αυτοκ?νητο του, ε?ναι διαφορετικ??. Πολλο? ε?ναι αυτο? που ζητ?νε οικονομ?α κ?νηση?. Αλλοι τ?σοι ε?ναι αυτο? που θ?λουν χ?ρου?, για να μετακινο?ν την οικογ?νεια με ?νεση. Υπ?ρχουν (ακ?μα) ?μω? και αρκετο?, που αναζητο?ν ?ντονε? συγκιν?σει? π?σω απ? το τιμ?νι του αυτοκιν?του. Ναι, υπ?ρχουν ακ?μα τ?τοια αυτοκ?νητα, και α? μην ε?ναι στην μ?δα πλ?ον...?Π?ρα ?μω? απ? μ?δε? και τ?σει? τη? αγορ??, υπ?ρχει και η αδρεναλ?νη οδ?γηση? εν?? sport αυτοκιν?του ν?α? γενι??. Την χρονι? που μα? π?ρασε, παρουσι?στηκαν αρκετ? τ?τοια μοντ?λα και πολλ? απ? αυτ?, ?χουν κλ?ψει ?να τμ?μα τη? καρδι?? μα?. Εμε?? ξεχωρ?σαμε?12 απ? τα καλ?τερα sport αυτοκ?νητα, τα β?λαμε στην π?στα?Sachsenring και τα οδηγ?σαμε ξαν?, ?στε να απολα?σουμε τι? αρετ?? του κ?θε αυτοκιν?του.

Την χρονι? που μα? π?ρασε, ιδια?τερη α?σθηση προκ?λεσαν (για διαφορετικο?? λ?γου? το καθ?να), αρκετ? performance αυτοκ?νητα. Πολ?? ντ?ρο? ?γινε με τον ν?ο?κινητ?ρα?υψηλων επιδ?σεων τη? Mercedes στο AMG A 45 S, αλλ? και το Megane RS Trophy-R με την κατ?κτηση του ρεκ?ρ στο ring. Η ?λευση τη? Toyota Supra προκ?λεσε α?σθηση με τον καινο?ργιο χαρακτ?ρα τη?, εν? η διαχρονικ? 911 παρ?δωσε και φ?το? μαθ?ματα πρ?σφυση?, και κ?λιση?. Το μοναδικ? Performannce SUV, τη? Lamborghini, το Urus, κατ?φερε να αγγ?ξει εξωφρενικ?? επιδ?σει?, παρ? το υπερβολικ? του β?ρο?, εν? τον ?διο ?σκ?πελο? κατ?φερε να ξεπερ?σει και το Μ8 Competition, με την επιβλητικ? σχεδ?αση, αλλ? και το πιο γρ?γορο station wagon τη? κατηγορ?α? (Audi ABT RS 4+). Στην?Sachsenring, βρ?θηκαν μαζ? μα? ?ρκετα αυτοκ?νητα π?στα?, ?πω? η Porsche Manthey 911 GT2 RS MR, η Mercedes AMG GT-R Pro και η?Porsche 718 Cayman GT4, που ν?θουν καλ?τερα αν?μεσα στα κ?ρμπ, παρ? αν?μεσα σε στεν? και φαν?ρια. Ω? επιδ?ρπιο κρατ?σαμε την συμμετοχ? των εξωτικ?ν Ιταλικ?ν αυτοκιν?των, τη? εντυπωσιακ?? Ferrari F8 Tributo αλλ? και τη? επιβλητικ?? Huracan Evo.?Δεν κρ?ψαμε ποτ? πω? ε?μαστε speed addicts, γι αυτ? δεν χ?σαμε την ευκαιρ?α να τα οδηγ?σουμε, μια ακ?μα φορ?.?
Δ?στε λοιπ?ν καλ? τι? ζ?νε? σα?, και ξεκιν?με...


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频