Αυτ? ε?ναι η ν?α BMW Σειρ? 4

Διαβ?στηκε απ? 5399 αναγν?στε?

Λ?γε? μ?ρε? πριν την επ?σημη παρουσ?αση τη? ν?α? BMW Σειρ? 4, σα? παρουσι?ζουμε ?λε? τι? πληροφορ?ε? για το επερχ?μενο δυναμικ? μοντ?λο τη? Γερμανικ?? βιομηχαν?α?.

 
 
Η?ν?α BMW Σειρ? 4 θα βασ?ζεται στην CLAR πλατφ?ρμα και θα εξοπλ?ζεται με την ?διου? κινητ?ρε??τη? 3?ρα?. Οι μεγ?λε? αλλαγ?? θα τι? βρο?με στον τομ?α τη? αν?ρτηση?, που με την ειδικ? τη? ρ?θμιση, θα προσφ?ρει πιο κοφτερ? οδηγικ? εμπειρ?α και ταυτ?χρονα, μεγαλ?τερη ?νεση στην καθημεριν?τητα.

Η τερ?στια γρ?λια, θα ε?ναι πλ?ον το σ?μα κατατεθ?ν τη? BMW, και δεν θα αρκεστε? στην τοποθ?τηση μ?νο στην Σειρ? 4, αλλ? και σε ?λλα μελλοντικ? μοντ?λα τη?. Κ?τω απ? το καπ?, θα βρο?με μια σειρ? απ? κινητ?ρε?,?με 4κ?λινδρα και 6 κ?λινδρα σ?νολα βενζ?νη? και diesel, ?χοντα? στην κορυφ? την M440i xDrive ?κδοση με την ?πια υβριδικ? 3λιτρη επιλογ?, με ισχ? 374 ?λογα.?Οι πληροφορ?ε? αναφ?ρουν πω?, ε?ναι πολ? πιθαν? η προσθ?κη μια? plug-in υβριδικ?? ?κδοση? εν? η M4 θα κυκλοφορ?σει με το 3λιτρο κινητ?ριο σ?νολο των Χ3 Μ και Χ4 Μ.

Το εσωτερικ? θα ε?ναι ?διο στη ν?α BMW Σειρ? 4, με τον εσωτερικ? δι?κοσμο τη? 3?ρα?, με δ?ο μεγ?λε? οθ?νε?, κεντρικο?? αεραγωγο?? και τρι?κτινο τιμ?νι, εν? οι διαθ?σιμοι χ?ροι που θα ?χουν στην δι?θεσ? του? οι π?σω επιβ?τε? θα ε?ναι σημαντικ? μικρ?τεροι.
?


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频