Οδηγο?με το ν?ο Dacia Duster Adventure TCe 150PS

Διαβ?στηκε απ? 54672 αναγν?στε? - 21/10/2020

Η Dacia τολμ? τι? περιπ?τειε?. Η ?κδοση Adventure TCe 150 συνοδε?ει το ακριβ?τερο και ισχυρ?τερο SUV τη? φ?ρμα?. ?χι, η εταιρε?α με τα μοντ?λα περιορισμ?νου κ?στου? δεν υποχωρε?, απλ?? οι αγοραστ?? των προσιτ?ν μοντ?λων ψ?χνουν ?λο και πιο ακριβ?? προτ?σει?.

 
 
Το λαμπερ? κ?κκινο-kalahari, που με το ?νομ? του παραπ?μπει στη γνωστ? αφρικανικ? ?ρημο, κ?νει αισθητ? την παρουσ?α του SUV τη? Dacia. Σαν να λ?ει: ?Δε?τε εδ?, το Dacia Duster θ?λει να ξεφ?γει απ? τη σφραγ?δα του... φθην?? πρ?ταση? και το τολμ?ει. Τ?λο? πια με τα αντικε?μενα του σωρο?, καθ?? το SUV απ? το ντεμπο?το του το 2010 γ?νεται β?μα-β?μα ?λο και καλ?τερο.?τσι, πιο ?ριμο πλ?ον, το Dacia Duster διατ?θεται πλ?ον και σε μια ειδικ? ?κδοση, που παρ?χει την πολυτ?λεια ?λλων καθιερωμ?νων μοντ?λων του ε?δου?. Ξεκιν?ντα? μ?νο και μ?νο απ? την τιμ?, αξ?ζει να πο?με ?τι στη Γερμαν?α ξεκιν? απ? τα 18.900 ευρ?! Αξ?ζει, λοιπ?ν, τα χρ?ματ? τη? η ?κδοση Dacia Duster Adventure TCe 150, που ε?ναι η μ?χρι στιγμ?? ακριβ?τερη και πιο ισχυρ? ?κδοση του Duster;

Διαβ?στε παρακ?τω την σελ?δα του ?ρθρου που σα? ενδιαφ?ρει


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频