Δοκιμ?ζουμε το VW T-Roc R των 300 ?ππων

Διαβ?στηκε απ? 37819 αναγν?στε? - 31/8/2020

Η μεγ?λη... φασαρ?α περιορ?στηκε: Το VW T-Roc R, που διαθ?τει 300 PS και τετρακ?νηση ?πα?ζει?, ?πω? ?να μεγ?λο SUV. Το AUTO BILD ?ταν κι αυτ? ?παρ?ν?...

 
 
Η αλ?θεια ε?ναι πω? περιμ?ναμε αρκετ? καιρ?, για να δοκιμ?σουμε το VW T-Roc R. Ευτυχ?? ?μω?, η στιγμ? ?ρθε και το υπερυψωμ?νο VW, που ?χει τη μορφ? του Golf και μ?κο? 4,23 m, κυκλοφορε? αν?μεσ? μα?, ?πω? κ?ποτε οι... Beatles. Απ? τον Ιανου?ριο ?ω? και το Νο?μβριο του 2019 το VW T-Roc πουλ?θηκε στη Γερμαν?α 55.422 φορ?? και ?ηττ?θηκε? στα SUV μ?νο απ? το... ομογ?λακτο Tiguan, που σημε?ωσε 81.706 πωλ?σει?. Αξ?ζει επ?ση?, να σημειωθε? το T-Roc πο?λησε περισσ?τερα αντ?τυπα ακ?μα κι απ? το αρκετ? δημοφιλ?? Ford Focus (54.269 ?κομμ?τια?) ? απ? μ?α ολ?κληρη μ?ρκα, αφο? η Volvo πο?λησε το ?διο δι?στημα στη Γερμαν?α μ?λι? 47.830 μον?δε?. Τ?ρα, ?μω? ?ρθε για του? Γερμανο?? απ? το Wolfsburg η ?ρα να ανο?ξουν τη στρ?φιγγα, για να αφ?σουν να ξεπεταχτε? το T-Roc R. Με τα 300 PS του ε?ναι σε θ?ση να κ?νει ακ?μα και το ροκ συγκρ?τημα των AC/DC να ακο?γονται σαν μουσικ? για διαλογισμ?...


?
Με 300 ?ππου? και ?εκρηκτικ?? 0-100 km/h σε 4,8 δευτερ?λεπτα! Ο σταρ στο… Hard Rock Cafe του Wolfsburg ?ποντ?ρει? πολλ? στην μπροστιν? πλευρ? του και, πιο συγκεκριμ?να, κ?τω απ? το καπ? του, ?που βρ?σκεται ο τετρακ?λινδρο? κινητ?ρα?, χωρητικ?τητα? 2,0 λ?τρων και ισχ?ο? 300 PS. Με ?πλο αυτ?ν ε?ναι σε θ?ση να δ?σει ?να εκρηκτικ? show στη σκην?, κ?νοντα? μ?χρι και το μικρ? συγγεν? του, τον 1.0 TSI, να βρ?σκεται σχεδ?ν στο ?ριο τη? λιποθυμ?α?. Εμε?? απ? την πλευρ? μα?, στριγγλ?σαμε απ? χαρ?!
?

Διαβ?στε παρακ?τω την σελ?δα του ?ρθρου που σα? ενδιαφ?ρει


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频