Γνωρ?στε πρ?τοι το ν?ο Ford Baby Mach-E!

Διαβ?στηκε απ? 37386 αναγν?στε? - 26/10/2020

Το ν?ο μικρ? crossover τη? Ford θα ε?ναι ηλεκτρικ?, θα μοι?ζει στην Mach-E, δηλαδ? στην Mustang, και θα χρησιμοποιε? ηλεκτρικ? τεχνολογ?α απ? την VW! Δε?τε την video/αν?λυση τη? AUTO BILD με ?λε? τι? πληροφορ?ε? για το ν?ο μοντ?λο.

 
 

Ford : Kuga με 1% επιτ?κιο και 8 χρ?νια εγγ?ηση, οδ?γησε το.

Η Ford ετοιμ?ζει ?να 2ο ηλεκτρικ? μοντ?λο που θα ε?ναι μικρ?τερο απ? την Mach E και θα ε?ναι κατ? π?σα πιθαν?τητα crossover. Θα βασ?ζεται στην πλατφ?ρμα ΜΕΒ τη? VW και προορ?ζεται μ?νο για την Ευρωπα?κ? αγορ?.

Τον Ιο?λιο του 2019, η VW & η Ford υπ?γραψαν μια συμφων?α συνεργασ?α? σε θ?ματα αυτ?νομη? οδ?γηση? και ηλεκτροκ?νηση?. Η Ford λοιπ?ν θα προμηθε?σει την VW με συστ?ματα αυτ?νομη? οδ?γηση? και σε αντ?λλαγμα θα π?ρει 600.000 πλατφ?ρμε? ΜΕΒ, που υποστηρ?ζουν συστ?ματα ηλεκτροκ?νηση?, στα επ?μενα 6 χρ?νια.

Η σχεδ?αση του ν?ο crossover θα ?χει επιρρο?? απ? την Mach E, εν? η υπ?λοιπη τεχνολογ?α ε?ναι δυνατ?ν να προ?λθει απ? το πλ?ρω? ηλεκτρικ? VW ID.3, οπ?τε αναμ?νονται 2 εκδ?σει? με 150 και 204 ?ππου?, με το λανσ?ρισμ? του να αναμ?νεται προ? το τ?λο? του 2021.
?


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频