Η AUTO BILD αποκαλ?πτει το ν?ο Audi RS 3

Διαβ?στηκε απ? 15416 αναγν?στε? - 8/9/2020

H Audi ?χει σχεδι?σει την επ?σημη παρουσ?αση του ν?ου RS 3, στο τ?λο? τη? φετιν?? χρονι??, αλλ? η AUTO BILD σα? αποκαλ?πτει ?λε? τι? δυναμικ?? και ταχ?τατε? λεπτομ?ρειε? του μοντ?λου.

 
 
Το ν?ο Audi RS3 θα ε?ναι ?σω? το πιο επιθετικ? σχεδιασμ?νο 3?ρι τη? Audi. Βασικ?? στ?χο? τη? σχεδ?αση? του, ?ταν να προσεκλ?ει τα μ?τια και το ενδιαφ?ρον του κοινο?, αλλ? και να συναρπ?ζει με τι? επιδ?σει? του. Θεωρητικ? π?ντα, θα το καταφ?ρουν, αφο? οπτικ? ε?ναι πολ? πιο επιθετικ? απ? τον προκ?τοχ? του.
?
Στον πρ?βολο του ν?ου RS 3, θα παρατηρ?σει κανε?? τι? πολ? μεγαλ?τερε? εισ?δου? α?ρα και μια μεγ?λη single frame μ?σκα χωρ?? πλα?σιο ?πω? το RS Q3. ?ντονη εντ?πωση κ?νουν τα φουσκωμ?να φτερ? του μοντ?λου, που το κ?νουν ακ?μα πιο δυναμικ?, ?πω? και η μεγαλ?τερη αεροτομ?. Με στ?χο να προσθ?σουν λ?γη ακ?μα ?αγρι?δα? στο μοντ?λο, τα φ?τα θα ε?ναι ελαφρ?? φιμ?, ?στε να προσφ?ρουν δυναμισμο. ?
?
Παραμ?νει με τον πεντακ?λινδρο κινητ?ρα.
Το πεντακ?λινδρο 2,5 λ?τρων?turbo μοτ?ρ, το κιβ?τιο ταχυτ?των διπλο? συμπλ?κτη και το τετρακ?νητο σ?στημα παραμ?νουν και στο ν?ο Audi RS 3,?και οι επιδ?σει? θα κυμανθο?ν απ? 420 ?ω? 440 ?ππου? και περ?που 500 με 520?Nm ροπ??. Οι πρ?τε? πληροφορ?ε? αναφ?ρουν πω? το Audi RS 3 θα χρει?ζεται 4,1 δευτερ?λεπτα για τα πρ?τα 100χλμ/?ρα. Η τελικ? ταχ?τητα θα ε?ναι ηλεκτρονικ? περιορισμ?νη στα 250χλμ/?ρα, με δυνατ?τητα α?ξηση? στα 280 με επιπλ?ον χρ?ωση.
?
?ναρξη κυκλοφορ?α? και τιμ?
Η Audi ενδ?χεται να παρουσι?σει το ν?ο RS 3 στο τ?λο? του 2020, αλλ? δεν θα ε?ναι διαθ?σιμο απ? του? αντιπροσ?που? μ?χρι το 2021. Η τιμ? του θα ε?ναι λ?γο λιγ?τερο απ? 60.000 ευρ?.
?


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频