H BMW iNext ε?ναι προ των πυλ?ν

Διαβ?στηκε απ? 2099 αναγν?στε? - 26/10/2020

Το μεγ?λο ηλεκτρικ? SUV τη? BMW, ε?ναι στο τελικ? στ?διο αν?πτυξη? του και εμε?? σα? παρουσι?ζουμε ?λε? τι? πληροφορ?ε? για το ν?ο μοντ?λο τη? Γερμανικ?? βιομηχαν?α?. Η ηλεκτρικ? επ?θεση τη? BMW ξεκ?νησε...

 
 
Μ?χρι και το τ?λο? τη? επ?μενη? χρονι??, η BMW θα παρουσι?σει ?να στ?λο ηλεκτρικ?ν αυτοκιν?των, σχεδ?ν σε κ?θε κατηγορ?α. Η ηλεκτρικ? τη? επ?θεση θα ξεκιν?σει με?το iX3, θα συνεχιστε? με το i4 και θα καταλ?ξει στην??κδοση παραγωγ?? του iNext.?

Ποια χαρακτηριστικ? ?μω?, κ?νουν ιδια?τερη την αναμον? του BMW iNext? Μα, το τερ?στιο μ?γεθο? του που μπορε? να καλ?ψει κ?θε αν?γκη, αλλ? και η μεγ?λη του αυτονομ?α. Το iNext θα ε?ναι ?να απ? τα πρ?τα αυτοκ?νητα τη? BMW που θα εξοπλιστε? με τη ν?α γενι? ηλεκτρικ?ν κινητ?ρων, με πιο συμπαγε?? διαστ?σει?, αλλ? και μεγαλ?τερε? επιδ?σει?. Το BMW iNext θα προσφ?ρει αυτονομ?α ?ω? και 580 χιλι?μετρα αν? φ?ρτιση, στον κ?κλο WLTP, εν? θα ε?ναι εφοδιασμ?νο με τεχνολογ?ε? αιχμ??, ?πω? οι αεροδυναμικ?? ζ?ντε? και τα ??ξυπνα? παρ?θυρα.
Οι αεροδυναμικ?? ζ?ντε?, ε?ναι σχεδιασμ?νε? με τ?τοιο τρ?πο, ?στε να βοηθο?ν στον τελικ? συντελεστ? του μοντ?λου, εν? τα ??ξυπνα? παρ?θυρα, θα μπορο?ν να σκουρ?νουν αυτ?ματα με το π?τημα εν?? κουμπιο?, και θα συγκρατο?ν σταθερ? την θερμοκρασ?α στο εσωτερικ? του αυτοκιν?του.

Η επ?σημη παρουσ?αση του BMW iNext θα γ?νει στο τ?λο? του 2021.

?


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频