Ν?ο Audi A3 Cityhooper 2021

Διαβ?στηκε απ? 31410 αναγν?στε? - 27/10/2020

Ν?ο SUV απο την Audi το 2021. Αν?μεσα στα Q2 και Q3 η Audi θα λανσ?ρει μ?α ?κδοση, που θα παραπ?μπει στι? allroad εκδ?σει? μοντ?λων τη?. Γνωρ?στε πρ?τοι το ν?ο Audi A3 Cityhooper.

 
 
?να ακ?μα SUV θα παρουσι?σει η βιομηχαν?α τη? Audi τη ν?α χρονι?, με το Α3 Cityhooper να μπα?νει αν?μεσα στο Q2 και Q3. Η ζ?τηση του κοινο? για ν?α SUV ?χει κορυφωθε? και η Audi κ?νει το παν, για να ικανοποι?σει το κοιν? τη?.?

Δε?τε στην video/αν?λυση τη? AUTO BILD?που ακολουθε?:

- Σε ποια πλατφ?ρμα του ομ?λου θα βασιστε? η ?κδοση?
- Ποιο θα ε?ναι το συνολικ? του μ?κο??
- Γιατ? η Audi φ?ρνει ?να ακ?μα SUV στην αγορ??
- Με ποιου? κινητ?ρε? θα ε?ναι διαθ?σιμο?
- Ποια θα ε?ναι η τιμ? του?


Δε?τε τ?ρα την video/αν?λυση τη? AUTO BILD και μ?θετε πρ?τοι τι? εξελ?ξει?!


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频