Ν?ο Ford Puma: ?να β?μα μπροστ?

Διαβ?στηκε απ? 132653 αναγν?στε?

Με τον συνδυασμ? του (εξαιρετικο?) 1000αρη Ecoboost κινητ?ρα και του sport πακ?του εξοπλισμο? ST-Line, προκ?πτει ?να απολαυστικ? Puma που συνδυ?ζει ουσ?α και απ?λαυση.

 
 

Ford : Hybrid Bonus: Αποκτ?στε Puma και Kuga, με επιτ?κιο 3,49% και 8 χρ?νια εγγ?ηση.

Αν κ?ποιο? ?λεγε πριν μερικ? χρ?νια, ?τι το Puma που ξεκ?νησε την καρι?ρα του σαν ?να κουπ? προσθιοκ?νητο μοντ?λο, στη ν?α του γενι? θα εντασσ?ταν πλ?ον στην γκ?μα τη? εταιρ?α?, ω? ?να ν?ο crossover, σ?γουρα δεν θα τον π?στευε κανε??... ?μω? οι τ?σει? τη? εποχ??, δε?χνουν ραγδα?α α?ξηση τη? ζ?τηση? στα μικρ? Crossover, κι ?τσι η Ford μα? προσφ?ρει μια καινο?ργια πρ?ταση που φ?ρνει μαζ? τη? ?να σωρ? εξελιγμ?νε? τεχνολογ?ε?, με το υβριδικ? σ?στημα να αποτελε? την σημαντικ?τερη απ? αυτ??.

Δε?τε στην video/δοκιμ??τη? AUTOBILD:

- Σε τι διαφ?ρει η ?κδοση ST Line?
- Σε ποια πλατφ?ρμα ?χει βασιστε? το ν?ο Puma?
- Ποια η συμπεριφορ? τη? αν?ρτηση? και πω? κινε?τε το σ?νολο των 155 ?ππων?
- Πω? το σ?στημα διε?θυνση? κ?νει εξαιρετικ? την ποι?τητα κ?λιση??
- Σε ποια τιμ? ε?ναι διαθ?σιμο το ST Line στην Ελλ?δα?

Δε?τε την video/δοκιμ? τη? AUTOBILD και μ?θετε τα π?ντα για το ν?ο Ford Puma ST Line.?


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频