Ν?ο Peugeot 208 PSE/GTi 2021

Διαβ?στηκε απ? 31800 αναγν?στε? - 13/1/2021

Οι Γ?λλοι τη? Peugeot θ?λουν να διαφοροποιηθο?ν απ? τα αρχικ? GTI που χρησιμοποιε? η VW και ετοιμ?ζουν την πιο δυναμικ? ?κδοση του 208 PSE, με σκοπ? να κυριαρχ?σουν στην κατηγορ?α.

 
 
Οι Γ?λλοι ?καναν ?δη την αρχ? με το 508 PSE και το επ?μενο θα ε?ναι το ν?ο 208 PSE. ?ρα λοιπ?ν να ξεχ?σουμε την ονομασ?α GTi για τα μοντ?λα τη? Γαλλικ?? βιομηχαν?α?.?

Το ν?ο Peugeot 208 PSE θα ε?ναι ?τοιμο μ?σα στην χρονι?, αλλ? ?δη ?χουν κυκλοφορ?σει πληροφορ?ε? για το ν?ο μοντ?λο. Η AUTO BILD σου παρουσι?ζει ?τι ?χει διαρρε?σει μ?χρι στιγμ?? στη video/αν?λυση του επερχ?μενου μοντ?λου.

- Με τι κινητ?ρα θα κυκλοφορ?σει το ν?ο Peugeot 208 PSE?
- Ποια θα ε?ναι η ιπποδ?ναμη του και ποια η ροπ??
- Π?σο θα πρ?πει να πληρ?σει κανε?? για να το αποκτ?σει?


Δε?τε τ?ρα την video/αν?λυση τη? AUTO BILD για να μ?θετε πρ?τοι!


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频