Ν?ο VW ID.5 το 2021

Διαβ?στηκε απ? 17993 αναγν?στε? - 29/12/2020

Η VW εμπλουτ?ζει ακ?μα πιο πολ? την γκ?μα των SUV με την ταυτ?τητα ID, και ?δη πραγματοποιε? τι? τελικ?? δοκιμ?? του ID.5. Το ν?ο SUV τη? Γερμανικ?? βιομηχαν?α? θα ε?ναι εφοδιασμ?νο με 305 ?ππου? και θα κοντρ?ρει στα ?σα Toyota RAV4 και Honda CR-V.

 
 
Η?Volkswagen??χει μεγ?λα σχ?δια για την σειρ? SUV με κωδικ? ονομασ?α?ID, και το αποδεικν?ει περ?τρανα με την σχεδ?αση ακ?μα εν?? μοντ?λου, του ID.5. To coupe ηλεκτρικ? SUV θα κυκλοφορ?σει μ?σα στο επ?μενο ?το?, εν? ?δη κ?νει τελικ?? δοκιμ?? σε δρ?μου? και π?στε?.?

Το ν?ο μοντ?λο θα ?χει αρκετ?? ομοι?τητε? στο εμπρ?? μ?ρο? με το ν?ο ID.4, αλλ? τι? μεγ?λε? διαφορ?? τι? συναντ?με στο π?σω μ?ρο?.?Το?ν?ο VW ID.5?μηδενικ?ν εκπομπ?ν ρ?πων, θα κλε?νει την σχεδ?αση του π?σω μ?ρου?, με μια κεκλιμ?νη οροφ? και ?να πιο ραβδωτ? παρμπρ?ζ. Συνολικ? το π?σω μ?ρο? ?χει τροποποιημ?νη σχεδ?αση, με το πιο αξιοσημε?ωτη λεπτομ?ρεια να ε?ναι η ν?α σταθερ? αεροτομ? με ενσωματωμ?νο τρ?το φω? φρ?νων.

H ισχ?? στο ν?ο VW ID.5??θα ξεκιν? απ??204 ?λογα, ιπποδ?ναμη που συναντ?με και στο Enyaq iV RS, εν? οι πληροφορ?ε? αναφ?ρουν πω? θα ?χουμε και R ?κδοση με?π?νω απ??300 ?ππου? και τετρακ?νηση.?Προκειμ?νου να ανταποκριθε? στι? απαιτ?σει? μια? ευρ?τερη? ομ?δα? πελατ?ν, η αυτοκινητοβιομηχαν?α που εδρε?ει στο?Wolfsburg, θα κυκλοφορ?σει το ν?ο μοντ?λο σε πολ? προνομιακ? τιμ?, ?στε να?κατακτ?σει την κορυφ? των πωλ?σεων, τη? κατηγορ?α?.?

Το ν?ο VW ID.5 θα παρουσιαστε? και επ?σημα μ?σα στο 2021.?


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频