6 φωτογραφ?ε? ?

Οδηγο?με Mitsubishi Eclipse Cross f/l

Διαβ?στηκε απ? 6223 αναγν?στε? - 28/12/2020

Facelift για το Mitsubishi Eclipse Cross: Τ?ρα το coupé SUV ?χει και μια plug-in υβριδικ? ?κδοση, επομ?νω? πηγα?νει και για φ?ρτιση.

 
 
Την υπ?θεση facelift οι κατασκευαστ?? αυτοκιν?των την ερμηνε?ουν συχν? ω? εξ??: λ?γε? αλλαγ?? στην πρ?σοψη (δηλαδ? φ?τα LED), κ?πω? κομψ?τερο εσωτερικ? (με πιο μοντ?ρνα πολυμ?σα), αλλ? και πιο... γιορτιν? ατμ?σφαιρα παντο? (με ν?α χρ?ματα και ν?ε? ζ?ντε?). Στη Mitsubishi, ?μω?, τα πρ?γματα παραμ?νουν τα ?δια, ?ντα? ωστ?σο και λ?γο διαφορετικ?. Γιατ? οι Ι?πωνε? δεν ?καναν απλ? ?να facelift στο coupé SUV του?, αλλ?... εγχε?ριση. Το Eclipse Cross, λοιπ?ν, ?χει πλ?ον μ?κο? 4,55 μ?τρων και ?τσι ε?ναι μακρ?τερο κατ? 14 εκατοστ?, εν? θα βρεθε? στου? αντιπροσ?που? τη? Mitsubishi την επ?μενη ?νοιξη, μ?λιστα, ω? υβριδικ? plug-in.


?
Οι Ι?πωνε? ?χουν προσδ?σει στο coupe SUV του? πιο δυναμικ? σχεδ?αση στην πρ?σοψη και ?χουν αποφ?γει να επαναφ?ρουν το π?σω μ?ρο? των δ?ο γυ?λινων τμημ?των. ?πειτα απ? τι? προαναφερθε?σε? αλλαγ??, το αυτοκ?νητο δε?χνει πλ?ον πολ? πιο κομψ?, αλλ? η πρ?σβαση στι? π?σω θ?σει? εξακολουθε? να σημα?νει πω? πρ?πει αρχικ? να σκ?ψετε το κεφ?λι σα? και στη συν?χεια να βολευτε?τε. Εμε?? οδηγ?σαμε ?να πρωτ?τυπο, κ?τι που σημα?νει πω? ε?ναι πολ? πιθαν? οι Ασι?τε? να χρειαστε? να εξακολουθ?σουν να εργ?ζονται για τη βελτιστοπο?ηση και το φιν?ρισμα του αυτοκιν?του, ?στε η π?σω ζ?νη ασφαλε?α?, για παρ?δειγμα, να μη χτυπ? στην πλαστικ? επ?νδυση τη? π?σω κολ?να?. Αντιθ?τω?, το παρ?μοια? κατασκευ?? κ?λυμμα στο χ?ρο αποσκευ?ν θα παραμε?νει στη θ?ση του, παρ?λο που ε?ναι επιρρεπ?? στι? γρατσουνι??. Επ?ση?, η θ?κη μικροαντικειμ?νων στην κεντρικ? κονσ?λα δεν ε?ναι δυστυχ?? αρκετ? μεγ?λη, ?στε να χωρ? με ?νεση εκε? ?να μεγ?λο smart phone.


?
Με αμφ?δρομη φ?ρτιση!
Θα πρ?πει να εξετ?σουμε το Eclipse Cross με β?ση ?λα τα πλεονεκτ?ματ? του. Πρ?κειται, σαφ??, για το σ?στημα μ?νιμη? τετρακ?νηση?, αφο? εκτ?? απ? τον κινητ?ρα των 2,4 λ?τρων με ισχ? 98 PS, διαθ?τει δ?ο ηλεκτρικο?? κινητ?ρε?. ?ναν μπροστ? με 82 και ?ναν π?σω με 95 PS, τιμ?? που ?μεταφρ?ζονται? σε συνδυαστικ? ισχ? 188 PS, αλλ? και ηλεκτρικ? αυτονομ?α τη? τ?ξη? των 61 km στην καθημεριν?τητα. Η φ?ρτιση πραγματοποιε?ται ουσιαστικ? δ?ο φορ??. Φυσικ?, τ?ρα γ?νονται τα πρ?γματα ενδιαφ?ροντα, γιατ? εδ? ε?ναι που βρ?σκει εφαρμογ? η εκτεταμ?νη τεχνογνωσ?α τη? Mitsubishi. Η μπαταρ?α, λοιπ?ν, γεμ?ζει μ?σα σε δι?στημα, που κυμα?νεται μεταξ? 4 και 6 ωρ?ν σε μ?α οικιακ? πρ?ζα, εν? σε ταχυφορτιστ? ?γεμ?ζει? σε ποσοστ? 80% σε 25 λεπτ?. Και τ?ρα παρακαλο?με να ε?στε προσεκτικο? γιατ? μιλ?με πλ?ον για μια αμφ?δρομη φ?ρτιση. Με ?λλα λ?για, αν φορτ?ζετε στο σπ?τι το Mitsubishi σα? με ηλιακ? εν?ργεια και ?χετε το σωστ? wall box, μπορε?τε τη ν?χτα να αντλε?τε ηλεκτρικ? ρε?μα απ? το αυτοκ?νητο. Ναι, ΑΠΟ ΤΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ!Το Eclipse Cross γ?νεται ?τσι ?να? ν?ο? φ?λο? του νοικοκυριο?. Ειδικ? επειδ? κινε?ται σωστ?, ?χει αποτελεσματικ? αν?ρτηση και προσφ?ρει πολλ? για τα χρ?ματ? του. Η βασικ? ?κδοση εξοπλ?ζεται με ζ?ντε? αλουμιν?ου 18 ιντσ?ν, φ?τα LED, θερμαιν?μενα καθ?σματα σε ?λε? τι? θ?σει?, σ?στημα αυτ?ματου κλιματισμο?, δυνατ?τητα θ?ρμανση? και ψ?ξη? ?ταν το αυτοκ?νητο ε?ναι σταθμευμ?νο, εν? το σ?στημα πλο?γηση? τη? Tom-Tom ε?ναι σε θ?ση να ελ?γχει τη φωνητικ? λειτουργ?α ?ταν το Eclipse ξεκιν? απ? στ?ση.??
Η Mitsubishi ε?ναι πρωτοπ?ρο? στα plug-in-υβριδικ? μοντ?λα. Επιπλ?ον, δ?θηκε εντολ? εγκατ?σταση? 64 wall box γ?ρω απ? την ?δρα τη? στη Γερμαν?α. Με ?λλα λ?για, πρ?κειται για το μεγαλ?τερο δημ?σιο σταθμ? φ?ρτιση? τη? ?σση?. Και πολ? σ?ντομα θα μπορο?σαν να σταθμε?σουν εκε? δι?φορε? σπορτ?φ προτ?σει?.??

Συμπ?ρασμα
Πολ? αυτοκ?νητο για τα λεφτ? του. Το Eclipse Cross παρ?χει καλ? τεχνολογ?α σε ?να ελκυστικ? αμ?ξωμα εν? μπορε? να χρησιμε?σει και σαν κινητ? σ?στημα αποθ?κευση? ηλεκτρικ?? εν?ργεια? για το σπ?τι!


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频