8 φωτογραφ?ε? ?

Οδηγο?με ν?ο Audi A3 Sedan

Διαβ?στηκε απ? 134909 αναγν?στε? - 28/8/2020

Εμε?? οι Ευρωπα?οι προτιμο?με περισσ?τερο τι? hatchback εκδ?σει?, εν? πολλ?? αγορ?? απ? τον υπ?λοιπο κ?σμο επιμ?νουν στα sedan αυτοκ?νητα. Γι αυτο?? του? καταναλωτ?? υπ?ρχει πλ?ον κ?τι καινο?ργιο και φ?νο: το ν?ο Audi A3 sedan.

 
 
Π?σο ?χουν αλλ?ξει τα πρ?γματα! Το ν?ο Audi A3 Sedan ?χει μ?κο? 4,50 μ?τρα, ?σο ?ταν δηλαδ? το Audi A4 πριν 20 χρ?νια! και π?σο ?χει αλλ?ξει η σχεδ?αση! Αλλ? α? π?ρουμε τα πρ?γματα απ? την αρχ?.

Πρ?το test: η πρ?σβαση στην π?σω σειρ? θ?σεων. Μπορο?με να υποστηρ?ξουμε ?τι ε?ναι σχετικ? δ?σκολη, καθ?? ?πω? μπορε?τε να δε?τε και μ?νοι σα?, η γραμμ? τη? οροφ?? χαμηλ?νει απ?τομα απ? τη μεσα?α κολ?να και προ? τα π?σω. ?ταν ?μω? καθ?σετε μ?σα, θα ?χετε στη δι?θεσ? σα? μια χαρ? χ?ρου? για τα π?δια και το κεφ?λι σα?.Το κοιν? που επιλ?γει το Α3 Sedan ε?ναι περ?που 40 ετ?ν, κυρ?ω? ζευγ?ρια χωρ?? παιδι?, που λατρε?ουν τον πλο?σιο εξοπλισμ?: του? μεγ?λου? τροχο?? (16 ιντσ?ν ε?ναι standard, εν? ε?ναι διαθ?σιμοι ?ω? και 19 ιντσ?ν),το πακ?το S-Line με τα ?λα τα πιθαν? σπορτ?φ... καλο?δια, το σ?στημα πλο?γηση? με την οθ?νη αφ??, το δερμ?τινο σαλ?νι και ?λα τα συστ?ματα υποβο?θηση?, που κ?νουν το A3 ασφαλ?στερο και πιο ?νετο.Στη συν?χεια, εφ?σον επιλεγο?ν ο βενζινοκινητ?ρα? των 1,5 λ?τρων με τα 150 PS και το αυτ?ματο κιβ?τιο DSG, επτ? σχ?σεων (αυτ? το μοντ?λο ονομ?ζεται στην Audi "35 TFSI S Tronic"), o λογαριασμ?w ξεπερν? τα 40.000 ευρ? (στη Γερμαν?α).


?

Διαβ?στε παρακ?τω την σελ?δα του ?ρθρου που σα? ενδιαφ?ρει


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频