Premium Limo

Διαβ?στηκε απ? 134961 αναγν?στε? - 28/8/2020

Και π?? αισθ?νεται κανε?? ?ταν ξοδε?ει τ?σα πολλ? χρ?ματα για μια μικρομεσα?α λιμουζ?να; Φα?νεται απλ?? cool, τ?σο εξωτερικ? ?σο ΚΑΙ στο εσωτερικ? του. Τα π?ντα ε?ναι πλ?ρω? ψηφιακ? στο... πιλοτ?ριο και, ?σοι ?χουν τα χρ?ματα, απολαμβ?νουν και την πλ?ρη πολυτ?λεια. Το μεγ?λο σ?στημα πλο?γηση? με την οθ?νη αφ?? "MMI plus" και τον υπ?ροχο φωνητικ? ?λεγχο, για παρ?δειγμα, κοστ?ζει τουλ?χιστον 2.807 ευρ? (αν?λογα με την εξοπλιστικ? ?κδοση, ?σω? και ακ?μα περισσ?τερα), εν? το σ?στημα περιλαμβ?νει επ?ση? αναγν?ριση πινακ?δων κυκλοφορ?α?, υποβο?θηση μεγ?λη? δ?σμη? φ?των και υποβο?θηση στ?θμευση?.Επειδ?, δε, η οθ?νη αφ??, ?πω? σε ?λα τα ν?α μοντ?λα τη? Audi, ε?ναι τοποθετημ?νη λ?γο χαμηλ?, προκειμ?νου να μπορε?τε π?ντα να την κοιτ?τε, θα σα? προτε?ναμε το head-up-display για επιπλ?ον 780 ευρ? (στη Γερμαν?α), στο οπο?ο μεταφ?ρονται εντολ?? πλο?γηση? και προβ?λλονται στο παρμπρ?ζ η τρ?χουσα ταχ?τητα και το ?ρι? τη?. ?Επ? του παρ?ντο?, η λιμουζ?να με το μικρ? τρικ?λινδρο κινητ?ρα του 1,0 λ?τρου και 110 PS, που ονομ?ζεται "30 TFSI", διατ?θεται στη Γερμαν?α με το εκπληκτικ? ποσ? των 27.001,68 ευρ?, δηλαδ? ακριβ?? 877,31 ευρ? λιγ?τερα σε σχ?ση με το Sportback.Με την ?ναρξη τη? εμπορικ?? πορε?α? του ν?ου Audi A3 sedan, εκτ?? απ? τον τρικ?λινδρο βενζινοκινητ?ρα, θα ε?ναι διαθ?σιμο? και ο 1.5 TFSI με τα 150 PS, που ο αγοραστ?? θα μπορε? να αποκτ?σει ε?τε με χειροκ?νητο κιβ?τιο, 6 σχ?σεων, ? με αυτ?ματο, διπλο? συμπλ?κτη, DSG. Στι? diesel εκδ?σει?, θα υπ?ρχει ο 2λιτρο? TDI με 116 PS και χειροκ?νητο κιβ?τιο ταχυτ?των, καθ?? και με 150 PS και αυτ?ματο κιβ?τιο DSG, το φθιν?πωρο θα ακολουθ?σουν το S3 με περισσ?τερα απ? 300 PS και η ?κδοση φυσικο? αερ?ου. Τ?λο?, ?πω? στο Golf, θα υπ?ρχει και στο A3 μια plug-in hybrid ?κδοση.Η... καυτ? συμβουλ? μα? για τη φρ?σκια λιμουζ?να ε?ναι η ?κδοση "35 TFSI" με κιβ?τιο S Tronic. Η Audi συνδυ?ζει ?λα αυτ? με ?να σ?στημα 48 Volt, που ανακτ? εν?ργεια κατ? το φρεν?ρισμα και την απελευθερ?νει εκ ν?ου κατ? την εκκ?νηση και την επιτ?χυνση. Το σ?στημα λειτουργε? μια χαρ?, καθ?? εκε?, που οι εκδ?σει? με κιβ?τιο DSG ξεκινο?σαν απ? στ?ση (π.χ. στα φαν?ρια) με ?χι απ?λυτη ηρεμ?α, το ν?ο A3 εκτελε? ?να ξεκ?θαρο sprint χωρ?? να ?χει σπασμωδικ? συμπεριφορ?, γιατ? σε αυτ?? τι? περιπτ?σει? ε?ναι διαθ?σιμη κατ? 50 Nm περισσ?τερη ροπ?, κ?τι που γνωρ?ζουμε απ? το Golf. Ισχ?ει το ?διο και για την αν?ρτηση; ?χι, η Audi την ?χει ρυθμ?σει πιο σπορτ?φ και με μεγαλ?τερη ακρ?βεια. Και ?λοι οι φ?λοι των sedan πανηγυρ?ζουν: Τ?σο καλ? ε?ναι η οδικ? συμπεριφορ? τη? ν?α? λιμουζ?να?!

Συμπ?ρασμα
Γιατ? να π?ρετε τη sedan και ?χι το Sportback; Ε?ναι θ?μα γο?στου! Αν θελ?σετε τελικ? να προχωρ?σετε με το πρ?το, το ν?ο A3 Sedan??χει σπορτ?φ και κομψ? σχεδ?αση, αλλ? και ?ριστη οδικ? συμπεριφορ?. Και, τ?λο?, ακο?στε προσεκτικ?: απ? το χ?ρο αποσκευ?ν δεν ακο?γεται τ?ποτε!
?

Διαβ?στε παρακ?τω την σελ?δα του ?ρθρου που σα? ενδιαφ?ρει


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频