Οδηγο?με το ν?ο Hyundai Kona Hybrid

Διαβ?στηκε απ? 55556 αναγν?στε? - 13/10/2020

Η χαμηλ? καταν?λωση συναντ? ?να mini SUV: Το ν?ο Hyundai Kona Hybrid διαθ?τει κινητ?ρα εσωτερικ?? κα?ση? και ?ναν ηλεκτροκινητ?ρα - β?βαια, φορ? και παπο?τσια γυμναστικ??...

 
 
Το γνωρ?ζουμε ?δη απ? το 2017. Το Hyundai Kona ε?ναι ?να mini SUV, μ?κου? 4,17 m, με υπερυψωμ?νη θ?ση οδ?γηση?, ?στε να παρ?χει καλ?τερη περιφερειακ? ορατ?τητα, εν? πιο ε?κολη ?ταν και η διαδικασ?α πρ?σβαση? και αποβ?βαση? απ? το αυτοκ?νητο. Τ?λο?, ο χ?ρο? των αποσκευ?ν ?χει ?γκο απ? 361 ?ω? 1.143 λ?τρα, τιμ?? που κρ?νονται εντ?ξει, αλλ? δεν ε?ναι και οι κορυφα?ε?. Αν το θ?σουμε χονδρικ?, το Kona ε?ναι μεγ?λο μοντ?λο τη? Hyundai αφο? διατ?θεται σε τ?σσερει? εκδ?σει?...?να βενζινοκ?νητο, ?να diesel, ?να ηλεκτροκ?νητο και τ?ρα, ?να Hybrid.
Επομ?νω?, ο λ?γο? γ?νεται για το συνδυασμ? εν?? βενζινοκινητ?ρα και εν?? ηλεκτρικο? μηχανικο? συν?λου, ?να ρεζερβου?ρ βενζ?νη? μ?λι? 35 λ?τρων και μ?α μικρ? μπαταρ?α 1,56 kWh. Η μπαταρ?α φορτ?ζεται κατ? τη δι?ρκεια τη? κ?νηση? του οχ?ματο?, και ?χι μ?σω πρ?ζα? στο γκαρ?ζ, επομ?νω? ο λ?γο? γ?νεται για ?να υβριδικ? μοντ?λο, ?χι ?να plug-in υβριδικ?.
?

Διαβ?στε παρακ?τω την σελ?δα του ?ρθρου που σα? ενδιαφ?ρει


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频