5 φωτογραφ?ε? ?

Οδηγο?με τη Mercedes GLE 400d Coupe

Διαβ?στηκε απ? 38449 αναγν?στε? - 23/7/2020

Η ν?α Mercedes GLE 400d Coupe ?ρχεται με ?λλο α?ρα, αυτ?ν του ηγ?τη. Με εξακ?λινδρο diesel κινητ?ρα 330 ?ππων και 700 Nm ροπ??, δε?χνει να μην κωλ?νει πουθεν?, και ?τσι ε?ναι. Ιδο? και η απ?δειξη.

 
 

Mercedes : EQ Power, Κορυφα?α καινοτομ?α στα plug-in υβριδικ? μοντ?λα

Πολ? φρ?σκια δε?χνει η ν?α Mercedes GLE 400d Coupe!??ταν η προκ?τοχ?? τη?, η πρ?τη γενι? τη? GLE Coupe, ?ρθε στην αγορ? πριν απ? π?ντε χρ?νια, ?ταν τεχνολογικ? κ?πω?… παρωχημ?νη. Κι αυτ? γιατ? η C 292 βασιζ?ταν στην W 166, η οπο?α ε?χε κατασκευαστε? απ? το 2011, ?ταν ονομαζ?ταν ακ?μη M-Class. ?χουν περ?σει και 9 χρ?νια, ?σο κοντ? και αν ακο?γεται.
Α? επιβιβαστο?με τ?ρα στην "400d" μα?, η οπο?α ?ντα? μακρ?τερη κατ? μερικ? εκατοστ?, το κ?νει πλ?ον πιο ε?κολο. Το ?μορφο design ?μω?, δε?χνει να περιορ?ζει το ?ψο? στο π?σω μ?ρο?, με του? επιβ?τε? στην π?σω σειρ? θ?σεων που ?χουν ?ψο? π?νω απ? 1,75 μ?τρα, να πρ?πει να προσ?χουν τα κεφ?λια του? κατ? την επιβ?βαση. Αφο? καθ?σουν ?μω?, τα πρ?γματα ε?ναι αισθητ? πιο ευρ?χωρα σε σχ?ση με τον προκ?τοχο.?Με 330 ?ππου? και 700 Nm ροπ??
Το προηγο?μενο μοντ?λο ?ταν διαθ?σιμο μ?νο σε μια diesel ?κδοση, την "350d", η οπο?α μεταφραζ?ταν σε ?να V6 κινητ?ρα με 258 ?ππου?. Η Mercedes απ?συρε τον κινητ?ρα OM 642 και στη θ?ση του χρησιμοποιε?ται πια ?να? εξακ?λινδρο? σε σειρ? (OM 656). Το biturbo μηχανικ? σ?νολο λειτουργε? με πολ? λιγ?τερε? δον?σει?, κ?τι το οπο?ο μπορε?τε να το καταλ?βετε και εν στ?σει, εν? προσφ?ρει ξεκ?θαρα πολ? μεγαλ?τερη ?θηση.?Η GLE 400d Coupe, με τα 330 PS ισχ?ο? και τα 700 Nm μ?γιστη? ροπ??, δε?χνει πω? ε?ναι εξοπλισμ?νη με πολλ? αυτοπεπο?θηση. Χρει?ζεσαι τ?τοια αυτοπεπο?θηση ?ταν ?χει? να κουμαντ?ρει? 2.3 τ?νου?, με το τεχνολογικ? αναβαθμισμ?νο δοκιμαστικ? αυτοκ?νητ? μα? να αγγ?ζει του? 2,5 τ?νου?. Φοβερ?!

Διαβ?στε παρακ?τω την σελ?δα του ?ρθρου που σα? ενδιαφ?ρει


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频