Οδηγο?με τη ν?α BMW X6 M50i των 530 ?ππων

Διαβ?στηκε απ? 12457 αναγν?στε? - 9/9/2020

Η ν?α BMW X6 ?ρχεται ξαν? με μια δυναμικ? πρ?μνη. Και στην ?κδοση M50i με ?να σπουδα?ο V8, που αποδ?δει 530 ατ?θασα ?λογα. Μπορε?? να τα κουμαντ?ρει??

 
 
Αρχικ?, ο?τε εγ? το ε?χα καταλ?βει, λ?ει ο Gerhard Thiel για το π?σω μ?ρο? τη? πρ?τη? BMW Χ6. Αυτ?? ο κ?ριο? ε?ναι ο επικεφαλ?? του project του ν?ου μοντ?λου, διαθ?τει ξεκ?θαρα χιο?μορ και αναφ?ρει ακ?μη, πω? η BMW εντωμεταξ? ?χει πουλ?σει ?δη περ?που 450.000 μον?δε?, αλλ? και ?τι η BMW Χ6 ?χει βρει πολλο?? μιμητ??. Επομ?νω?, πρ?κειται για μια επιτυχ?α.Η ν?α BMW X6 δε?χνει σαφ?? πιο κομψ?, παν?ψηλο και απ?στευτα ογκ?δε?. ?να τ?ρα?; Σε καμ?α περ?πτωση, αυτ? τα ν?τα ε?ναι πολ? ταιριαστ? σε ?να ψηλ? SUV, μ?κου? σχεδ?ν 5 m, πλ?του? 2 m και β?ρου? 2,2 τ?νων. Και ?ποιο? δεν μπορε? να συμφιλιωθε? με την πρ?μνη, στην πρ?σοψη τα οικε?α μα? ?νεφρ?? ε?ναι για πρ?τη φορ? στην BMW φωτιζ?μενα!

Διαβ?στε παρακ?τω την σελ?δα του ?ρθρου που σα? ενδιαφ?ρει


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频