9 φωτογραφ?ε? ?

Οδηγο?με τη ν?α Mercedes AMG GLS 63

Διαβ?στηκε απ? 9423 αναγν?στε? - 23/9/2020

Η Mercedes-AMG ?στειλε την GLS 63 στην ?σφαλτο! Με τα β?ρβαρα 612 PS και 850 Nm το βαρ?... καταδρομικ? δεν καταλαβα?νει τ?ποτα.

 
 
Η Mercedes-AMG GLS 63 ζυγ?ζει 2.630 κιλ? και αν... προσ?χατε στο μ?θημα τη? Φυσικ?? καταλαβα?νετε ?τι χρει?ζεται πολλ? εν?ργεια για να μετακιν?σει αυτ? το β?ρο?. Στο πολυτελ??, σπορ μοντ?λο απ? το Affalterbach, αυτ? προ?ρχεται απ? ?να V8 biturbo κινητ?ρα 4,0 λ?τρων, που απο?δει 612 PS και στ?λνει 850 Nm στον στροφαλοφ?ρο ?ξονα. Επιπλ?ον δ?ναμη παρ?χεται απ? μια ενσωματωμ?νη γενν?τρια-μ?ζα, που συμβ?λλει στο δυναμικ? πακ?το με 22 PS.?Ο ηλεκτρικ?? ενισχυτ?? χρησιμοποιε?ται αν?λογα με την κατ?σταση λειτουργ?α? τη? μον?δα? μετ?δοση? κ?νηση? και το επιλεγμ?νο πρ?γραμμα οδ?γηση??, εξηγε? ο διευθυντ?? των project τη? Mercedes, Thilo-Urs Raetzke. Για παρ?δειγμα, για να αλλ?ξετε τι? ενν?α σχ?σει? του αυτ?ματου κιβωτ?ου ταχυτ?των χωρ?? απ?λεια προωθ?σεω? ? για το ταχ?τερο δυνατ? σπριντ με το πρ?γραμμα οδ?γηση? "Sport +". Αυτ? λειτουργε? ιδια?τερα καλ? στο πιο δυναμικ? πρ?γραμμα οδ?γηση?: ο κολοσ?? τη? AMG επιτ?θεται σαν να τον τσ?μπησε... ταραντο?λα, αλλ? επιταχ?νει ομαλ? και φτ?νει τα 100 km/h μετ? απ? 4,2 δευτερ?λεπτα σαν σπορ αυτοκ?νητο, εν? αυτ? το κρεσ?ντο ολοκληρ?νεται στα 280 km/h.Επ?ση?, η δηλωμ?νη καταν?λωση διατηρε?ται εντ?? ορ?ων στα 11,9 λ?τρα αν? 100 χιλι?μετρα χ?ρη στην απενεργοπο?ηση κυλ?νδρων και συν?δει με ?,τι αναφ?ρεται στα τεχνικ? χαρακτριστικ? του αυτοκιν?του. Στο πιο σπορ πρ?γραμμα οδ?γηση?, ωστ?σο, ο βρυχηθμ?? τη? κα?ση? ακο?γεται μ?λλον αναστατωμ?νο?, αλλ? αυτ? μπορε? να μετατραπε? σε κ?τι πιο χαλαρ? με το π?τημα εν?? διακ?πτη.Η κατανομ? των προγραμμ?των οδ?γηση? ?ταν επιτυχ??: Υπ?ρχει σαφ?? διαφορ? μεταξ? του "Comfort" και του "Sport +". Χ?ρη στη σταθεροπο?ηση των κλ?σεων, το SUV δεν μεταλλ?σσεται ο?τε σε... κο?νια, ο?τε στο δυναμικ? πρ?γραμμα γ?νεται μια... αδ?σποτη σφα?ρα. Η AMG GLS 63 μπορε? να στρ?ψει στι? καμπ?? εκπληκτικ? γρ?γορα. Μ?νο στι? κλειστ?? στροφ??, η τετρακ?νηση αποδ?δει... φ?ρο τιμ?? στο συνδυασμ? β?ρου?, ακτ?να? καμπ?? και ταχ?τητα? και το ταχ? μοντ?λο τε?νει με ευκολ?α να κινηθε? προ? τα ?ξω. Το τιμ?νι γ?νεται πιο σφικτ? στα σπορ προγρ?μματα οδ?γηση?, δ?νοντα? αρκετ? feedback, κατευθ?νοντα? την Mercedes-AMG GLS αν? π?σα στιγμ? με ακρ?βεια στην ?σφαλτο.Επιπλ?ον, η ρ?θμιση τη? αεραν?ρτηση? και η πιο ?μεση σ?νδεση του κινητ?ρα μ?σω εν?? ενσωματωμ?νου στηρ?γματο?, το οπο?ο ε?ναι μ?νιμα συνδεδεμ?νο με το αμ?ξωμα, ε?ναι στοιχε?α που βοηθο?ν. ?Ε?ναι πιο ?μεση και πιο σπορτ?φ?, λ?ει ο Raetzke. Λ?γω του μεταξ?νιου των 3,13 μ?τρων, οι κιν?σει? του αμαξ?ματο? ε?ναι πιο αρμονικ?? παρ? ταραχ?δει?.
Το εσωτερικ? συνδυ?ζει την ?νεση με την πολυτ?λεια. Η γυ?λινη πανοραμικ? οροφ? αφ?νει το φω? να περν? στο καθιστικ?, τα καθ?σματα ε?ναι ?νετα και μπορε?τε επ?ση? να αισθανθε?τε ?νετα ακ?μα και στη δε?τερη σειρ? θ?σεων. Η τρ?τη σειρ? καθιστ? την μ?κου? 5,23 μ?τρων AMG-GLS ?να γν?σιο οικογενειακ? μεταφορ?α.Αν αναδιπλ?σετε τι? πλ?τε? των καθισμ?των, ο ?γκο? του χ?ρου αποσκευ?ν αυξ?νεται απ? τα 355 στα 2.400 λ?τρα! Δ?ο μεγ?λε? οθ?νε?, δι?φορα πολλαπλ?? διαμορφο?μενα ?ργανα του cockpit, ?να head-up-display και το σ?στημα infotainment MBUX κ?νουν τη ζω? του οδηγο? ευκολ?τερη. Η Mercedes-AMG GLS 63 θα βρ?σκεται στι? εκθ?σει? τη? Mercedes-Benz στα μ?σα του 2020 και (στη Γερμαν?α) θα κοστ?ζει περ?που 148.000 ευρ?.
?


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频