Οδηγο?με το ν?ο Renault Zoe R135

Διαβ?στηκε απ? 35878 αναγν?στε? - 18/9/2020

Η Γαλλ?α ζει, αγαπητο? αναγν?στε? μα?! Με το ν?ο Zoe R135/Z.E. 50 δε?χνει η Renault εντυπωσιακ?, πω? μπορε? να λειτουργ?σει η επαν?σταση τη? ηλεκτροκ?νηση? και πο? υστερο?ν οι αντ?στοιχε? γερμανικ?? προτ?σει? στο θ?μα. Η ποι?τητα, η διαθεσιμ?τητα και οι χρ?νοι παρ?δοση? ε?ναι απ? τα θετικ? στοιχε?α του Zoe.

 
 
Το made in Germany, ε?ναι φυσικ? κ?τι, που κυριαρχε? σε ?λη τη γη. ?που κυκλοφορο?ν Mercedes, BMW και Audi, ε?ναι π?ντα μπροστ?.
Τουλ?χιστον στον ?παλι?? κ?σμο. Αν ?μω?, πιστ?ψουμε ?τι στο ηλεκτρικ? αυτοκ?νητο των επ?μενων ετ?ν δεν υπ?ρχει ?λλο? δρ?μο?, η… "good old Germany" θα δε?χνει πολ? παλι?. Cool ηλεκτροκ?νητα μοντ?λα κατασκευ?ζει η Tesla (εντ?ξει, και η Porsche τον τελευτα?ο καιρ?).Ωστ?σο, ηλεκτροκ?νητα μοντ?λα για τη μ?ζα; Στη VW τα e-αυτοκ?νητα ε?ναι κ?πω? παρωχημ?να, αν κρ?νουμε τα e-up και e-Golf, ? τα νε?τερη? τεχνολογ?α?, ?πω? το ID.3 δεν ε?ναι διαθ?σιμα ακ?μη. Στι? δε premium εταιρε?ε?, οι τιμ?? (εντ?? γερμανικ?ν συν?ρων) ξεκινο?ν σ?μερα απ? τα 39.000 (BMW i3), 69.100 (Audi e-tron) και 71.281 ευρ? (Mercedes EQC). Επομ?νω?, αυτ? το... σπορ δεν ε?ναι για ?λου?.
?

Διαβ?στε παρακ?τω την σελ?δα του ?ρθρου που σα? ενδιαφ?ρει


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频