Οδηγο?με το ν?ο Audi Q5 55 TFSI e

Διαβ?στηκε απ? 35723 αναγν?στε? - 12/11/2020

Με του? πετρελαιοκινητ?ρε? να ε?ναι πλ?ον ε?δο? προ? εξαφ?νιση, το ν?ο Q5 με τον καθαρ? υβριδικ? plug-in κινητ?ρα αποτελε? μια πολ? καλ? εναλλακτικ?. Το δοκιμ?ζουμε και διαν?ουμε μια απ?σταση 36 χιλιομ?τρων τελε?ω? ηλεκτρικ?.

 
 
Ξεκιν?ντα? το 2011, το πρ?το υβριδικ? Audi Q5 ?ταν ακ?μα χωρ?? plug-in λειτουργ?α και μπορο?σε να ταξιδ?ψει μερικ?? εκατοντ?δε? μ?τρα καθαρ? ηλεκτρικ?. Τι γ?νεται ?μω? σ?μερα;Εμε?? διαν?σαμε απ?σταση περ?που 36 χιλιομ?τρων στι? πρ?τε? δοκιμαστικ?? β?λτε?, χ?ρη στην μπαταρ?α των 14,1 kWh. Αρκετ? κοντ? στα 40 χιλι?μετρα που ανακοιν?νει το εργοστ?σιο. Το ηλεκτρικ? SUV μπορε? να φτ?σει ακ?μα και τα 140 χλμ./?ρα, χ?ρη στον ισχυρ? ηλεκτρικ? κινητ?ρα. Θα αποτελ?σει το Audi Q5 55 TFSI e την εναλλακτικ? λ?ση ?ναντι του diesel; Θα μπορο?σε.?

Διαβ?στε παρακ?τω την σελ?δα του ?ρθρου που σα? ενδιαφ?ρει


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频