Οδηγο?με το ν?ο Opel Astra Sports Tourer 1.5 Diesel

Διαβ?στηκε απ? 42433 αναγν?στε? - 24/9/2020

Στην Opel δεν αρ?σουν πια οι μεγ?λη? χωρητικ?τητα? κινητ?ρε?. Σε κ?θε περ?πτωση, π?ντω?, στο Astra θα τοποθετε?ται απλ?? μ?νο ?να? τρικ?λινδρο? diesel κινητ?ρα? 1,5 λ?τρων. Τα π?ει καλ?; Εμε?? οδηγ?σαμε ?δη το ν?ο μοντ?λο.

 
 
Κ?νω οικονομ?α σημα?νει συχν? και παρα?τηση απ? δι?φορα πρ?γματα. Επομ?νω?, το λιγ?τερο ε?ναι και καλ?τερο ? κ?τι τ?τοιο. Αστε?ο? ισχυρισμ??; ?χι, αν σκεφτο?με πω? η Opel, για παρ?δειγμα, π?ρε ?να μεγ?λο πρι?νι και ?κοψε απ? το Astra ?ναν κ?λινδρο. Στο κ?τω-κ?τω, στη γενι? του Astra, που υπ?στη το πρ?σφατο facelift, ?λοι οι κινητ?ρε? θα ε?ναι αποκλειστικ? τρικ?λινδροι.Θα ε?ναι μοιρασμ?νοι μεγαλοπρεπ?? σε ολ?κληρη τη σειρ? του μικρομεσα?ου τη? Opel, προκειμ?νου να εξοικονομηθο?ν και ?ξοδα παραγωγ??. Ο μικροκαμωμ?νο? κινητ?ρα? ε?ναι απ? μ?νο? του οικονομικ?? σε καταν?λωση καυσ?μου. Και εμε??, οι φ?λοι τη? ισχ?ο? και των PS; Α?... εξοικονομ?σουμε κ?θε ε?δου? σχ?λιο...
?

Διαβ?στε παρακ?τω την σελ?δα του ?ρθρου που σα? ενδιαφ?ρει


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频