11 φωτογραφ?ε? ?

Οδηγο?με το ν?ο VW Golf 1.0 eTSI

Διαβ?στηκε απ? 16742 αναγν?στε? - 8/10/2020

Οδηγο?με την μικρ? ?κδοση του ν?ου VW Golf 8, με τον 1000?ρη κινητ?ρα των 110 ?ππων και το mild hybrid σ?στημα των 48 volt.

 
 
Το Golf ε?ναι η Volkswagen. Το μοντ?λο αυτ? ε?ναι η καρδι? τη? μ?ρκα? και ο βασικ?? πυλ?να? τη?. Με την ?γδοη γενι? του δημοφιλο?? μπεστ σ?λερ, η εταιρε?α με ?δρα το Β?λφσμπουργκ στοχε?ει για μια ακ?μη φορ? την κορυφ?. Το ν?ο Golf 8 αρχικ? διατ?θεται με π?ντε παραλλαγ?? του κινητ?ρα που στοχε?ουν στην οδηγικ? απ?λαυση και την χαμηλ? καταν?λωση. ?να τ?τοιο παρ?δειγμα, και μ?λιστα πολ? καλ?, ε?ναι το 1,0 eTSI που δοκιμ?σαμε.Δεν υπ?ρχουν αλλαγ?? στην εξωτερικ? εμφ?νιση ? την σχεδ?αση του Golf 1.0 eTSI, με την χαμηλ?τερη και πιο μοντ?ρνα πρ?σοψη και το πιο ψηλ? π?σω μ?ρο?, να τον?ζουν το δυναμισμ? του. Τα standard φ?τα LED εμπρ?? και π?σω συμπληρ?νουν την εικ?να. Το εσωτερικ? του ν?ου Golf ε?ναι πλ?ρω? ψηφιακ?, χωρ?? κουμπι? και διακ?πτε?, και το 1.0 eTSi δεν αποτελε? εξα?ρεση. Απαιτε?ται λοιπ?ν και εδ? κ?ποιο? χρ?νο? εξοικε?ωση?, αλλ? η συν?χεια σ?γουρα σε ανταμε?βει, ειδικ? ?ταν οι φωνητικ?? εντολ?? και το "Hey Volkswagen" μπουν στο παιγν?δι. Η ποι?τητα ε?ναι εξαιρετικ?, με μαλακ? υλικ? και πολ? καλ? συναρμογ?.Κινητ?ρα? - Επιδ?σει?
Ο 3κ?λινδρο? 1000?ρη? TSI κινητ?ρα? του Golf τη? δοκιμ?? μα?, αποδ?δει 110 ?ππου? (81 kW), ακριβ?? την ?δια απ?δοση του 1.6 λ?τρων κινητ?ρα που δι?θετε το Golf GTI την δεκαετ?α του 1970. Το eTSI τη? δοκιμ?? μα? διαθ?τει mild hybrid σ?στημα 48 volt που υποστηρ?ζει τον μικρ? turbo κινητ?ρα με ηλεκτρικ? ?θηση κατ? την εκκ?νηση και σε χαμηλ?? ταχ?τητε?, εν? διαθ?τει λειτουργ?α αν?κτηση? εν?ργεια? κατ? το φρεν?ρισμα. Η ηλεκτρικ? ?θηση ε?ναι αισθητ? κατ? την επιτ?χυνση, με το 0-100 χλμ/?ρα να ολοκληρ?νεται σε λιγ?τερο απ? 10 δευτ. και την τελικ? ταχ?τητα να φτ?νει τα 202 χλμ/?ρα. Η καταν?λωση του Golf 1.0 eTSI ε?ναι 5,3 λ?τρα/100 χλμ. και το β?ρο? του φτ?νει τα 1.300 κιλ?. Το Golf 1.0 eTSi αποπν?ει την ?δια α?σθηση με τα μεγαλ?τερα αδ?λφια του. Ε?ναι ?νετο και ?συχο, προσπερν?ει απροβλημ?τιστα τι? κακοτεχν?ε? των δρ?μων και ξεχωρ?ζει για την ποι?τητα κ?λιση? που προσφ?ρει στου? επιβ?τε? του.Ο εξοπλισμ?? του περιλαμβ?νει προβολε?? LED, ψηφιακ? ?ργανα, κλιματισμ? και πολυ?ριθμα χαρακτηριστικ? ασφαλε?α?. Το μεταξ?νιο μ?κου? 2,62 μ?τρων εξασφαλ?ζει ?νετου? χ?ρου? για 4 εν?λικε? και ο χ?ρο? αποσκευ?ν φτ?νει τα 380 λ?τρα. Η υβριδικ? ?κδοση των 48-volt κοστ?ζει 2.600 ευρ? επιπλ?ον απ? το "απλ?" 1.0 TSI και διαμορφ?νει την τελικ? τιμ? του Golf τη? δοκιμ?? μα? με το αυτ?ματο DSG κιβ?τιο?στα 26.972 ευρ? στην γερμανικ? αγορ? και για το επ?πεδο εξοπλισμο? Style. Στην ελληνικ? αγορ? διατ?θεται to "απλ?" 1.0 TSI, με 6τ?χυτο μηχανικ? κιβ?τιο, στην εξοπλιστικ? ?κδοση Life, στι? 20.200 ευρ?.

Συμπ?ρασμα
Το VW Golf 1.0 eTSi ξεχωρ?ζει για το στιλ και την τεχνολογ?α του, παραμ?νει ?να αυθεντικ? Golf, δηλαδ? ε?κολο στη χρ?ση, με καλ? οδικ? συμπεριφορ? του, εν? σε αυτ? την ?κδοση ε?ναι και προσιτ?.
?


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频