Οδηγο?με το ν?ο Volvo S60 T8 Hybrid

Διαβ?στηκε απ? 17854 αναγν?στε? - 3/9/2020

Καταν?λωση μικρ?, απ?λαυση μ?γιστη; Το Volvo S60 T8 προσπαθε? να συνδυ?σει τα δ?ο ?κρα κ?τω απ? το δικ? του αμ?ξωμα.

 
 
Πο? λοιπ?ν, τα καταφ?ρνει καλ? το ν?ο Volvo S60 T8 Hybrid, με την πρ?ζα; Η αγορ? εν?? ηλεκτροκ?νητου υβριδικο? μοντ?λου εξαρτ?ται απ? δ?ο παρ?γοντε?: Η μπαταρ?α ε?ναι γεμ?τη ? ?δεια; Θα κ?νετε στη συν?χεια μ?α μικρ? ? μ?α μεγ?λη διαδρομ?; Αν η μπαταρ?α ε?ναι γεμ?τη κι εσε?? οδηγε?τε σπ?νια περισσ?τερα απ? 40 με 50 χιλι?μετρα κ?θε φορ?, ο βενζιν?? τη? γειτονι?? σα? θα σα? στραβοκοιτ?ζει.Αν απ? την ?λλη μερι?, η μπαταρ?α ε?ναι ?δεια κι εσε?? κινε?στε συχν? στον αυτοκινητ?δρομο, θα σα? κ?νει μ?χρι και κουμπ?ρο του! Ακ?μα και ?να καλ? κατασκευασμ?νο plug-in, ?πω? το Volvo S60 T8 καταναλ?νει σε 100 χιλι?μετρα τ?σο πολ? (στη δοκιμ? μα? 14,5 λ?τρα), ?σο ?να μ?σο diesel μοντ?λο κ?θε 250 χιλι?μετρα.
?

Διαβ?στε παρακ?τω την σελ?δα του ?ρθρου που σα? ενδιαφ?ρει


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频