2 φωτογραφ?ε? ?

Ολ?φρεσκο και εντυπωσιακ? το ν?ο Peugeot 308

Διαβ?στηκε απ? 22931 αναγν?στε? - 15/9/2020

Η Γαλλικ? βιομηχαν?α τη? Peugeot ετοιμ?ζει πυρετωδ?? το ν?α? γενι?? 308. Οι πρ?τε? πληροφορ?ε? μιλο?ν για ?να ολοκα?νουργιο μοντ?λο, που θα χαρ?ξει την δικ? του πορε?α, αφ?νοντα? π?σω το παρελθ?ν. Τελικ? θα ακολουθ?σει τα χν?ρια των 208 και 508 στην εξωτερικ? του σχεδ?αση αλλ? και στου? κινητ?ρε?? Διαβ?στε ?στε να μ?θετε πρ?τοι.

 
 
Π?σω στο μακρυν? 2013, η Γαλλικ? βιομηχαν?α τη? Peugeot, στ?χευεσε τον ανταγωνισμ? τη? κατηγορ?α? των μικρομεσα?ων, με αντ?παλο το Volkswagen Golf. Τα αποτελ?σματα χρ?ζουν μεγ?λη? αν?λυση?, ?μω? αυτ? την φορ? η Peugeot θα πα?ξει τα μεγ?λα τη? χαρτι?, αφο? η επ?μενη γενι? του 308, θα προσφ?ρει μια ολοκα?νουργια ?κδοση στο κοιν?, που δεν θα μοι?ζει με καμ?α ?λλη, και θα διεκδικ?σει στα ?σια, ?τι τη? αν?κει.??

Εξωτερικ? το ν?ο Peugeot 308, θα υιοθετ?σει πολλ? χαρακτηριστικ? απ? τα ολ?φρεσκα 208 αλλ? και 508, ?πω? μπορε?τε να διαπιστ?σετε και απ? την ψηφιακ? φωτογραφ?α παραπ?νω.?Ν?α φ?τα, μεγαλ?τερη γρ?λια και ?λε? οι μοντ?ρνε? πινελι?? σχεδ?αση? των ν?ων μοντ?λων τη? Peugeot, θα ?φορτωθο?ν? επ?νω στο ν?ο 308. Δεδομ?νο θα πρ?πει να θεωρο?με πω? το ν?ο Peugeot 308 θα κυκλοφορ?σει και σε ?κδοση station wagon (SW) αλλ? και σε hatchback ?κδοση.?Το ν?ο Peugeot 308 θα λ?βει απ? τον μεγ?λο αδερφ? 508, την plug-in υβριδικ? ?κδοση των 225 ?ππων. Η GTi ?κδοση τη? PSE (Peugeot Sport Engineered), θα εξοπλιστε? με την υβριδικ? επιλογ? Hybrid4 με την οπο?α προσφ?ρεται το καινο?ριο Peugeot 3008. Παρ?λληλα, πρ?πει να περιμ?νουμε πω? η παλ?τα των μηχανικ?ν συν?λων θα περιλαμβ?νει και ?λλου? ?πια υβριδικο?? κινητ?ρε?.

Το κ?στο? αγορ?? θα ε?ναι ελαφρ?? μεγαλ?τερο σε σχ?ση με την τωριν? γενι?. Το ν?ο Peugeot 308 θα παρ?γεται στη Γαλλ?α, στο εργοστ?σιο Mulhouse και αναμ?νεται να κ?νει ντεμπο?το το 2021.


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频