7 φωτογραφ?ε? ?

Premium και εκρηκτικ??: Οι ν?ε? Porsche ω? το 2022

Διαβ?στηκε απ? 1442 αναγν?στε? - 28/12/2020

Η πολυτ?λεια με την ελκυστικ? εμφ?νιση συνταντο?ν την δυναμικ? οδ?γηση και σ?γχρονε? τεχνολογ?ε?. Καθ?στε αναπαυτικ? και διαβ?στε για τα... καλο?δια που ετοιμ?ζει η Porsche ω? το 2022.

 
 
Αν ξεκιν?σουμε να απαριθμο?με την λ?στα των αυτοκινητοβιομηχανι?ν με premium μοντ?λα υψηλ?ν αποδ?σεων, πολλο? θα κατατ?ξουμε την Porsche πρ?τη πρ?τη. Η γερμανικ? μ?ρκα ?χει καταξιωθε? ω? μ?α εκ των κορυφα?ων στι? συνειδ?σει? μα? και τα μελλοντικ? τη? projects δεν θα μπορο?σαν παρ? κρατ?σουν ?παντε? ικανοποιημ?νου?. Συν τοι? ?λλοι?, διαχρονικ? ?χει ευχαριστ?σει του? λ?τρει? τη? ταχ?τητα? δημιουργ?ντα? μοναδικ?? σειρ?? αυτοκιν?των που ξεχωρ?ζουν απ? τον ανταγωνισμ?. Ποιο? μπορε? να ξεχ?σει την βασ?λισσα τη? επιτ?χυνση?, Porsche Taycan, με το πρωτοποριακ? και αποτελεσματικ? σ?στημα ψ?ξη?, χ?ρη στο οπο?ο εξασφαλ?ζεται 0-100 χλμ/?ρα σε 2,8 δευτερ?λεπτα;
?
Μ?χρι το 2022 η Porsche προγραμματ?ζει να ενισχ?σει τα προ??ντα τη? για να παραμε?νει στην elite. Καθ?να ειδικευμ?νο σε διαφορετικ? χ?ρο, ?τοιμο να κυριαρχ?σει στην κατηγορ?α του. Αλλωστε, εδ? και χρ?νια, η δημοφιλ?? μ?ρκα ?χει διευρ?νει αρκετ? την γκ?μα τη?, καθ?? εκτ?? απ? roadsters ?πω? το 718 Boxster, αριστοκρατικ? sports cars (918 Spyder) και υβριδικ? μοντ?λα (Cayenne E-Hybrid), η αυτοκινητοβιομηχαν?α απ? την Στουτγ?ρδη ?χει εντ?ξει στην γραμμ? παραγωγ?? τη? SUV αλλ? και sedan.
?
Την επομ?νη διετ?α, λοιπ?ν, η Porsche εξακολουθε? να αναζητ? την τελει?τητα. Ω? το 2022 σχεδι?ζει να κυκλοφορ?σει στι? αγορ?? ?ξι ν?α μοντ?λα. Απ? την ν?α καθαρ? ηλεκτρικ? ?κδοση του Maycan, το ηλεκτρικ? estate Taycan Sport Turismo και τα εκρηκτικ? μοντ?λα π?στα? 911 (992) GT3 RS και 718 Cayman GT4 RS, ο συνδυασμ?? πολυτ?λεια? και δυναμικ?w οδ?γηση? εντυπωσι?ζει. Π?με να δο?με αναλυτικ?, με την βο?θεια τη? Auto Bild, τα μοντ?λα που θα παρουσι?σει μ?χρι το 2022 η Porsche.
?
Porsche 911 (992) GT3
?ναρξη κυκλοφορ?α?: Ανοιξη 2021


?
Μετ? την διαρρο? αρκετ?ν spy εικ?νων αλλ? και επ?σημων φωτογραφι?ν, ?να πρ?γμα ε?ναι ξεκ?θαρο. Στην ν?α Porsche 911 GT3 η λ?ξη brutal δεν θα μπορε? να αποδ?σει πλ?ρω? την πραγματικ?τητα. Ξεχωρ?ζει το XXL spoiler, σε στυλ gooseneck, που θυμ?ζει ?ντονα το GT3 RS. Φαντ?ζει δεδομ?νο ?τι θα εξοπλιστε? με τον ατμοσφαιρικ? 4λιτρο κινητ?ρα, ο οπο?ο? θα αποδ?δει ιπποδ?ναμη λ?γο π?νω απ? 500 ?λογα. ?σοι τυχερο? αγορ?σουν Porsche 911 (992) GT3 θα μπορο?ν να διαλ?ξουν αν?μεσα σε χειροκ?νητο κιβ?τιο και ? PDK κιβ?τιο διπλο? συμπλ?κτη. Το κ?στο? κυμα?νεται περ?που στα 160.000 ευρ?.
?
Porsche Taycan Sport Turismo
?ναρξη κυκλοφορ?α?: Ανοιξη 2021


?
Η Porsche Taycan Sport Turismo λειτουργε? ω? η station wagon εκδοχ? τη? πετυχημ?νη? σειρ?? Taycan. Το αρχικ? πλ?νο ?θελε την κυκλοφορ?α τη? στα τ?λη του 2020, με την γερμανικ? μ?ρκα να αναπροσαρμ?ζει τον σχεδιασμ? τη? προγραμματ?ζοντα? την παρουσ?αση για την ?νοιξη του 2021. ?χει ?δη εμφανιστε? σε δοκιμ?? ?να ελαφρ?? καμουφλαρισμ?νο μοντ?λο, στο οπο?ο δεν αναμ?νονται ιδια?τερε? εκπλ?ξει?. Το κινητ?ριο σ?νολο του ?απλο?? Taycan αναμ?νεται να εφοδι?σει την Sport Turismo estate ?κδοση, κ?τι που συνεπ?γεται πω? το κορυφα?ο μοντ?λο Taycan Turbo S Sport Turismo θα ?ρθει με 761 ?ππου?.
?

Διαβ?στε παρακ?τω την σελ?δα του ?ρθρου που σα? ενδιαφ?ρει


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频