5 φωτογραφ?ε? ?

Οδηγο?με τη ν?α Skoda Octavia RS

Διαβ?στηκε απ? 55749 αναγν?στε? - 27/12/2020

Η AUTO BILD πα?ρνει κατ αποκλειστικ?τητα θ?ση στο κ?θισμα του συνοδηγο? τη? ν?α? Octavia RS. Στο τιμ?νι; Το μ?λο? του διοικητικο? συμβουλ?ου τη? Skoda και επικεφαλ?? του τμ?ματο? τεχνολογ?α?, Christian Strube.

 
 
Τσεχ?α, Mlada Boleslav.?Εκε?, που ξεκ?νησαν τα π?ντα για τη μ?ρκα Skoda πριν απ? 125 χρ?νια, συναντ?με σ?μερα τη νε?τερη, πιο σπορ και π?νω απ ?λα την πιο σημαντικ? προσθ?κη στην οικογ?νεια.

Προτο? ξεκιν?σουμε, κ?νουμε ?ναν γ?ρο γ?ρω απ? τη ν?α Skoda Octavia RS. Στο μπροστιν? μ?ρο? γ?νεται γρ?γορα εμφαν?? αυτ? η ?ντονη ομοι?τητα με τη Mercedes E-Class (W 212), η οπο?α κυκλοφ?ρησε πριν απ? δ?κα χρ?νια και ?χει δ?σει τη θ?ση τη? σε μ?α σπορτ?φ, αλλ? ακ?μα διακριτικ? πρ?σοψη στη ν?α γενι?. Η μπροστιν? γρ?λια τ?ρα λ?μπει π?ντα σε μα?ρο χρ?μα, ?πω? επ?ση? τα καλ?μματα των καθρεφτ?ν και τα σπ?ιλερ στο π?σω μ?ρο? τη? station wagon εκδοχ??. Απ? την πλευρ? τη?, η sedan εκδοχ? ?χει ?να κοφτ? π?σω μ?ρο?. Πα?ρνουμε θ?ση στα ν?α και πολ? ?νετα σπορ καθ?σματα.Στο τιμ?νι
Ο Christian Strube, μ?λο? του διοικητικο? συμβουλ?ου και επικεφαλ?? για την τεχνολογικ? αν?πτυξη στη Skoda. Κ?νει γρ?γορε? κιν?σει? με το δ?χτυλ? του στο μενο? κλιματισμο? χωρ?? καμ?α καθυστ?ρηση, ?τσι ?στε να μην μπο?με στο αυτοκ?νητο στην υψηλ? θερμοκρασ?α των 28 βαθμ?ν Κελσ?ου.
Τ?ρα, ?μω?, ?φτασε η ?ρα! Κ?τω απ? το μπροστιν? καπ? βρ?σκεται ?να? δ?λιτρο? τετρακ?λινδρο? κινητ?ρα? 245 ?ππων, ο οπο?ο? επιταχ?νει το τσεχικ? μοντ?λο απ? στ?ση ?ω? τα 100 km/h μ?σα σε 6,7 δευτερ?λεπτα. Πριν φτ?σουμε, ?μω?, εκε?, περιηγο?μαστε για λ?γο στο Mlada Boleslav. Το RS συνεχ?ζει να κυλ? με αρκετ? ?νεση π?νω στο δρ?μο, μερικ?? φορ??, ?μω?, με ?χι τ?σο υψηλ? ποι?τητα, ?ντα? εφοδιασμ?νο με το προαιρετικ? σετ τροχ?ν των 19 ιντσ?ν και χωρ?? σ?στημα προσαρμοζ?μενη? αν?ρτηση?.


?
Οδηγ?ντα?
Περν?ντα? την πινακ?δα, που σηματοδοτε? το ?ριο τη? π?λη?, ο επικεφαλ?? τεχνολογ?α? τη? Skoda ε?ναι εμφαν?? ευχαριστημ?νο?, πι?ζει περισσ?τερο το δεξ? π?δι του στο γκ?ζι, αλλ?ζει σχ?ση στο αυτ?ματο κιβ?τιο απ? "D" σε "S" και β?ζει τα δ?χτυλ? του στα paddles. Η Skoda Octavia RS υπακο?ει αμ?σω?, ?κατεβ?ζει? δ?ο σχ?σει? με ταχ?τητα αστραπ?? και πι?ζει το σ?μα μα? επιδ?ξια στο σπορ κ?θισμα χ?ρη και στη ροπ? των 370 Nm. ?σον αφορ? τον ?χο, το τσεχικ? μοντ?λο ?δειξε πω? ε?ναι μ?λλον συγκρατημ?νο. Αλλ? μην ανησυχε?τε: Ο Christian Strube μα? διαβεβα?ωσε ?τι μια γενν?τρια ?χου και ?να σ?στημα εξ?τμιση? θα ε?ναι διαθ?σιμα κατ? την κυκλοφορ?α τη? Octavia RS ακ?μα και κατ? τη δι?ρκεια του 2020.Η μεγαλ?τερη καινοτομ?α, που παρουσι?ζει ιδια?τερο ενδιαφ?ρον μ?λλον για του? οδηγο?? εταιρικ?ν αυτοκιν?των ?σον αφορ? τη φορολογικ? ελ?φρυνσ? του?, ε?ναι η εξ??: για πρ?τη φορ?, η Skoda διαθ?τει μ?α Octavia RS ω? plug-in υβριδικ? μοντ?λο, π?ρα απ? τη βενζινοκ?νητη και την diesel ?κδοση (που θα διατ?θεται προαιρετικ? με τετρακ?νηση). ?σον αφορ? την απ?δοση, το RS plug-in-hybrid ε?ναι ισοδ?ναμο με το βενζινοκ?νητο μοντ?λο, κ?τι που σημα?νει πω? η συνδυαστικ? ισχ?? του φτ?νει τα 245 PS. Αυτ? προ?ρχεται απ? τον TSI κινητ?ρα των 1,4 λ?τρων και των 150 PS και ?ναν ηλεκτροκινητ?ρα 85 kW (114 PS). Ο τελευτα?ο? ε?ναι αρκετ?? για να διανυθο?ν αμιγ?? ηλεκτροκ?νητα 60 χιλι?μετρα. Μ?χρι στιγμ??, η Skoda δεν ?χει δ?σει καμ?α πληροφορ?α σχετικ? με τι? τιμ??.

Συμπ?ρασμα
Ε?ναι σ?γουρο ?τι το σπορ μοντ?λο τη? Skoda ?χει μπροστ? του ?να ισχυρ? μ?λλον. Το ερ?τημα παραμ?νει ποια ?κδοσ? του θα κερδ?σει τον αγ?να: η βενζινοκ?νητη, η diesel ? το ν?ο υβριδικ? plug-in;
?


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频