Οδηγο?με το Skoda Vision iV

Διαβ?στηκε απ? 45001 αναγν?στε? - 1/10/2020

Αν ε?ναι ?τσι η ηλεκτροκ?νηση, τ?τε μπορε? να ?ρθει ευχαρ?στω?.. Το Skoda Vision iV, που δε?χνει επιθετικ? αλλ? και συγκρατημ?νο, μοι?ζει στο Kodiaq σε χ?ρου? και τιμ?. Εμε?? το οδηγ?σαμε αποκλειστικ? και σα? μεταφ?ρουμε εντυπ?σει?.

 
 
?Μην ακουμπ?τε?... μα? διατ?ζει απ? το π?σω κ?θισμα ο Stanislav, αν και εμε?? θ?λαμε απλ?? να β?λουμε τη ζ?νη ασφαλε?α?. Ο ?χ?ρο? των γυρισμ?των? παρ?πεμπε στα αστυνομικ? ?ργα του παλιο? ανατολικο? μπλοκ, αφο? για τη φωτογρ?φιση, οδηγηθ?καμε απ? το αεροδρ?μιο τη? Πρ?γα? σε ?να σκοτειν? parking. Και τ?ρα, ο υπ?λληλο? ασφαλε?α? μα? παρατηρε? με αυστηρ? ?φο? απ? το π?σω κ?θισμα και ε?ναι ?τοιμο? μ?χρι και δακτυλικ? αποτυπ?ματα να π?ρει.Δικαιολογημ?να, το παραδεχ?μαστε... Αλλωστε, το Skoda Vision iV, με το οπο?ο κ?νουμε τι? πρ?τε? επαφ??, δεν ε?ναι μ?νο ?να παν?κριβο, χειροπο?ητο, μοναδικ? κομμ?τι. Ε?ναι επ?ση? προ?γγελο? μια? ολοκα?νουργια? γενι?? αυτοκιν?των τη? Skoda. Α? δο?με ?μω? ?λα τα χαρακτηριστικ? του πρωτ?τυπου μοντ?λου...?
?

Διαβ?στε παρακ?τω την σελ?δα του ?ρθρου που σα? ενδιαφ?ρει


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频