Πω? ?ταν τα Octavia του 1962?

Διαβ?στηκε απ? 3757 αναγν?στε? - 23/9/2020

Η Skoda Octavia γ?νεται 60 ετ?ν! Τα σημ?δια τη? τα ?χει αφ?σει ακ?μα και στην Κ?να. Εμε?? οδηγ?σαμε την 1η Octavia σε μια χ?ρα, η οπο?α δεν κατ?χει πολλ? απ? τα ιστορικ? αυτοκ?νητα.

 
 
Εντ?ξει..
Το σκηνικ? ε?ναι ?ντω? περιεργο..?Βρισκ?μαστε στην Κ?να, τη χ?ρα που γιορτ?ζει την πρ?οδο, ?πω? καμ?α ?λλη, και κ?νουμε β?λτε? στην επαρχ?α με μ?α… ηλικιωμ?νη Skoda Octavia του 1962. Για την ακρ?βεια, βρισκ?μαστε στο νησ? Chongming Dao, που αν?κει στη μεγαλο?πολη των 26 εκατομμυρ?ων κατο?κων τη? Shanghai. Τα κτ?ρια ε?ναι τερ?στια, ?πω? και κ?θε τι ?λλο, και το γαλ?ζιο παλι? μοντ?λο μα?, δε?χνει σαν να το… ?φτυσε απ? το στ?μα του ?να? δρ?κο?..Η Skoda γιορτ?ζει αυτ?? τι? μ?ρε? τα 60α γεν?θλια τη? Octavia, δηλαδ? του 8ου μοντ?λου (στα λατινικ?: Octavia), που κατασκε?ασαν οι Τσ?χοι μετ? απ? το Δε?τερο Παγκ?σμιο Π?λεμο, το οπο?ο σ?μερα πωλε?ται σε εκατομμ?ρια μον?δε?. Το συγκεκριμ?νο ??χημα του λαο??, που πουλ?θηκε απ? το 1959 ?ω? το 1971 περ?που 380.000 φορ??, ?χει και στην Κ?να ιστορ?α..


?

Διαβ?στε παρακ?τω την σελ?δα του ?ρθρου που σα? ενδιαφ?ρει


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频