Οδηγο?με το ν?ο ηλεκτρικ? Hyundai Kona

Διαβ?στηκε απ? 24985 αναγν?στε? - 21/7/2020

Η Hyundai υπ?σχεται αυτονομ?α 470 χιλιομ?τρων με το Ηλεκτροκ?νητο Kona, και εμε?? το οδηγο?με για δ?κα ?ρε? (συνεχ?μενα) με μια μ?νο φ?ρτιση μπαταρ?α?, για να διαπιστ?σουμε το λ?γου το αληθ??..

 
 
Σ?μφωνα με τη διαφ?μιση, οι Κορε?τε? διαχειρ?ζονται 470 χιλι?μετρα χωρ?? στ?ση με τη μπαταρ?α λιθ?ου-πολυμερο?? 64 kWh. Ωστ?σο, το ελαφρ? π?δι εξοικονομε? και το Hyundai E-Kona λειτουργε? υπ? ιδανικ?? συνθ?κε?. ??ταν ξεκιν?ει ο γ?ρο? καταν?λωση?, η θερμοκρασ?α ε?ναι 23 βαθμο? Κελσ?ου, ο ?λιο? λ?μπει και δεν ?χει πολ? κ?νηση στου? δρ?μου?.Οι ειδικ?? δοκιμασ?ε? απαιτο?ν ειδικ? χειρισμ?, και το test με το ηλεκτρικ? Hyundai Kona, απαιτε? ιδια?τερο ταλ?ντο οικονομικ?? οδ?γηση?, χωρ?? να γ?νει εμπ?διο για του? ?λλου? χρ?στε? του δρ?μου. Αποστολ? μα? ε?ναι, να βγ?λουμε με το E-Kona ?τι περισσ?τερο μπορο?με.. Το αποτ?λεσμα μοι?ζει απ?στευτο, μετ? απ? δ?κα ?ρε?, με μ?α μ?νο φ?ρτιση μπαταρ?α?..?
?

Διαβ?στε παρακ?τω την σελ?δα του ?ρθρου που σα? ενδιαφ?ρει


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频