Το ν?ο Ford Puma αλλ?ζει ?σα ?ξερε? για τα SUV

Διαβ?στηκε απ? 34451 αναγν?στε? - 22/9/2020

Η Ford λανσ?ρει δ?ο και πλ?ον δεκαετ?ε? μετ? το ν?ο Ford Puma, αυτ? τη φορ? ω? SUV και ?χι ω? κουπ?. Το μικρ? τη? Ford ?χει ?λα τα φ?ντα για να καταφ?ρει να ?επιβι?σει? στη ραγδα?α αναπτυσσ?μενη κατηγορ?α των mini SUV.

 
 

Ford : Kuga με 1% επιτ?κιο και 8 χρ?νια εγγ?ηση, οδ?γησε το.

?χι, δεν πρ?κειται για τον δι?δοχο του Ecosport, αλλ? για το alter ego αυτο?, η οπο?α βασ?ζεται στο Ford Fiesta και μα? ?ρχεται με πληθ?ρα ?ξυπνων λ?σεων. Το ν?ο Ford Puma, γιατ? περ? αυτο? ο λ?γο?, το οπο?ο συνιστ? τη ν?α προσθ?κη τη? Ford στη γκ?μα των SUV αναμ?νεται να αποτελ?σει σκληρ? αντ?παλο για μοντ?λα ?πω? το Renault Captur, το VW T-Cross, αλλ? και το ν?ο Kia XCeed, με το οπο?ο θα παρουσιαστε? σχεδ?ν ταυτ?χρονα. Καιρ?? ε?ναι ?μω? να γνωρ?σουμε καλ?τερα το ν?ο Ford Puma, το οπο?ο ?πω? προε?παμε θα φ?ρει το ?διο ?νομα με το μικρ? κουπ? που ε?χε παρουσι?σει η Ford στα τ?λη τη? δεκαετ?α? του 90.?Πα?ρνοντα? ω? β?ση το Ford Fiesta και ενσωματ?νοντα? σε αυτ? κ?ποια στιλιστικ? στοιχε?α, ?πω? ε?ναι η μ?σκα απ? το Kuga, αλλ? και πολλ?? ν?ε? σχεδιαστικ?? πινελι??, η Ford κατ?φερε να δημιουργ?σει ?να ελκυστικ?τατο σχεδιαστικ? αυτοκ?νητο. Το Ford Puma, το οπο?ο θα κατασκευ?ζεται στη Ρουμαν?α ?χει μ?κο? 4,19 μ?τρα (+14,5 εκ. σε σχ?ση με το Fiesta), πλ?το? 1,80 μ?τρα (+6 εκ.) ζυγ?ζει 1;2 τ?νου?, εν? ε?ναι και κατ? 6 εκατοστ? πιο ψηλ? απ? το Fiesta. Η βασικ? ?κδοση θα φ?ρει 16?ρε? ζ?ντε?, εν? η προσωριν? κορυφα?α ?κδοση St-Line θα εφοδι?ζεται με 19?ρε? ζ?ντε?. Το Puma θα διατ?θεται και με διαφορετικο? χρ?ματο? οροφ? κατ?πιν παραγγελ?α?. Το Ford Puma θα διατ?θεται ?πω? τα περισσ?τερα μοντ?λα τη? κατηγορ?α? ω? προσθιοκ?νητο.
?

Διαβ?στε παρακ?τω την σελ?δα του ?ρθρου που σα? ενδιαφ?ρει


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频