Review Μεταχειρισμ?νου: Mazda RX-8

Διαβ?στηκε απ? 38805 αναγν?στε? - 18/9/2020

To Mazda RX-8 ?ταν το τελευτα?ο αυτοκ?νητο παραγωγ?? με κινητ?ρα Wankel. Πολλ? ?χουν ακουστε? για την αξιοπιστ?α του?.. Ποια ε?ναι η απ?δοση του? στο Test Αντοχ???

 
 
Με την παρουσ?αση του RX-8 το 2003, η Mazda θ?λησε να κ?νει τον κινητ?ρα Wankel προσιτ?, καθ?? χρησιμοποι?θηκε σε ?να αυτοκ?νητο ευρε?α? παραγωγ?? που δεν ε?χε μ?λιστα απαγορευτικ? τιμ?. ?μω? για να συμβε? αυτ? ?πρεπε να ε?χε λ?σει το θ?μα τη? καταν?λωση?...Η Mazda εργ?στηκε πολ? ?στε να αυξ?σει την αντοχ? και να καλυτερε?σει την αξιοπιστ?α αυτο? του κινητ?ρα και πραγματικ? τα κατ?φερε. Η καταν?λωση λαδιο? δεν θα πρ?πει να πανικοβ?λει του? ιδιοκτ?τε? καθ?? ε?ναι σχεδιασμ?νη απ? την Mazda και ?πω? δηλ?νει η Ιαπωνικ? εταιρ?α χρει?ζεται 0,3λτ./1000χλμ.Η καταν?λωση των 11.2 λτ./100χλμ ε?ναι θεωρητικ? και ο οδηγ?? θα την δει μ?νο στην εθνικ?, κινο?μενο? με 85χλμ./?ρα. Στην πρ?ξη φτ?νει με ευκολ?α τα 17λτ./100χλμ, εν? σε πλ?ρη επιτ?χυνση μπορε? η καταν?λωση να εκτοξευτε?.
Κατ? τα ?λλα, ?χουμε ?να εξαιρετικ? αυτοκ?νητο με πολ? καλ? στ?σιμο, κ?νηση στου? π?σω τροχο?? και αγαπ?ει ιδιαιτ?ρω? του? δρ?μου? με στροφ??. Το να χαρ?ξει? τροχι?? με το π?σω μ?ρου? του αυτοκιν?του ε?ναι ευκολ?κι εν? χ?ρη στο καλ? τιμ?νι, θα ?χει? π?ντα τον ?λεγχο. Ο κινητ?ρα? χαρ?ζει καλ?? επιδ?σει? στο ?μορφο κουπ? και λυσσ?ει μ?χρι τι? 9.000 σ.α.λ.Οι π?σω π?ρτε? ανο?γουν αντ?θετα, ?πω? στο Mini Clubman ? το BMW i3 και στο εσωτερικ? του θα μεταφερθο?ν με σχετικ? ?νεση 4 επιβ?τε?, εν? ο χ?ρο? αποσκευ?ν θα χωρ?σει 290λτ. Δεδομ?νη? τη? καταν?λωση? και τη? δυσκολ?α? κατ? τον χειρισμ? του αποτελε? πλ?ον προ??ν για συλλ?κτε?… ? παθιασμ?νου?!

Τι ?δειξε ο ?λεγχο? ?
Η λαμαρ?να του RX-8 ε?ναι εκτεθειμ?νη, ?πω? και οι π?ρτε? στο κ?τω μ?ρο?. Απ? τεχνικ? ?ποψη? ?μω? ε?ναι σημαντικ? αναβαθμισμ?νο..Φ?τα: Τα π?σω φ?τα κρατο?ν υγρασ?α εν? τα μπροστιν? φωτιστικ? σ?ματα θαμπ?νουν ε?κολα.Σκουρι?: Η μ?τρια προστασ?α του αυτοκιν?του απ? την δι?βρωση γ?ενται με τα χρ?νια αντιληπτ?.Καταν?λωση λαδιο?: Οι ταιν?ε? στεγανοπο?ηση? δεν αποτελο?ν πλ?ον πρ?βλημα - αρκε? να μην χρησιμοποιε?ται πλ?ρω? συνθετικ? λ?δι. Το RX-8 καταναλ?νει 0,5 λ?τρα αν? 1000 km.

Συμπ?ρασμα: Με την τιμ? που το βρ?σκει κανε?? σ?μερα ω? μεταχειρισμ?νο, δ?σκολα μπορε? να το κατηγορ?σει για τι? αδυναμ?ε? του. ?να ειδικ? αυτοκ?νητο για ειδικο?? οδηγο??, και εραστ?? των Wankel..
?


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频