4 φωτογραφ?ε? ?

Review μεταχειρισμ?νου: Hyundai i30 1.6 CRDi

16/10/2020

Το Hyundai i30 ε?ναι κατ?λληλο για οικογ?νειε? και μπορε? επ?ση? να διαν?σει μεγ?λε? αποστ?σει?. Εξετ?ζουμε ?να ιδια?τερα προσιτ? μεταχειρισμ?νο μοντ?λο του!

 
 
Το Hyundai i30 μεταφ?ρει ακ?μα και οικογ?νειε? χαλαρ? στον προορισμ? του?, καθ?? διαθ?τει μ?α αξιοπρεπ? αν?ρτηση και ?να καλ? σ?στημα διε?θυνση?, τα οπο?α δεν καθιστο?ν τα ταξ?δια δι?ρκεια? μια ταλαιπωρ?α. Εμε?? εντοπ?σαμε στη Γερμαν?α πριν απ? λ?γο καιρ? ?να προσιτ? Hyundai i30 1.6 CRDi του 2015, που πωλε?ται για λιγ?τερο απ? 8.000 ευρ?.

Το μικρομεσα?ο μοντ?λο σε χρ?μα γκρι micron ?χει διαν?σει μ?χρι στιγμ?? 78.000 χιλι?μετρα. Ο τετρακ?λινδρο? diesel κινητ?ρα? του, χωρητικ?τητα? 1,6 λ?τρων, αποδ?δει 110 PS, εν? το κιβ?τιο ταχυτ?των του ε?ναι χειροκ?νητο.
?


Σ?μφωνα με την καταχ?ρηση, το αυτοκ?νητο ε?χε μ?νο ?ναν προηγο?μενο ιδιοκτ?τη. Ο ?μπορο? των μεταχειρισμ?νων αυτοκιν?των ζητ? 7.950 ευρ? (συμπεριλαμβανομ?νη? τη? σχετικ?? εγγ?ηση?) για αυτ? το Hyundai.
?

Διαβ?στε παρακ?τω την σελ?δα του ?ρθρου που σα? ενδιαφ?ρει


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频