Test Αξιοπιστ?α?: Opel Corsa E

Διαβ?στηκε απ? 11695 αναγν?στε? - 1/10/2020

Το Opel Corsa Ε ε?ναι σημαντικ? καλ?τερο απ? του? προκατ?χου? και αυτ? αντανακλ?ται στι? τιμ?? π?ληση?. Αξ?ζει ?μω? ω? αγορ? μεταχειρισμ?νου?

 
 
Για να μην απορε?? πω? τελε?ωσε ξαφνικ? ο δρ?μο? και γιατ? το φορτηγ? στην απ?ναντι λωρ?δα ε?ναι πιο κοντ? απ? ?σο ν?μιζε?, η διαδικασ?α προσπ?ραση? με ?να αυτοκ?νητο ?πω? το Opel Corsa E 1.2, πρ?πει να σχεδιαστε? εξονυχιστικ? απ? πριν. Αιτ?α ε?ναι η βασικ? ?κδοση με τον ξεπερασμ?νο τετρακ?λινδρο κινητ?ρα και την χαμηλ? ροπ?. Ωστ?σο, η π?μπτη γενι? του Corsa ε?ναι αρκετ? δημοφιλ?? και ιδια?τερα στου? αρχ?ριου? οδηγο?? και ?σου? ψ?χνουν ?να μικρ? αυτοκ?νητο. Σε ?ποια γενι? και αν ανατρ?ξει?, το Opel Corsa ?χει διατηρ?σει τι? βασικ?? του ικαν?τητε?, ?χει πλ?ρη εξοπλισμ? και μπορε? να φιλοξεν?σει τ?σσερι? εν?λικε? με τι? αποσκευ?? του?.Δεν μεταφ?ρει θορ?βου? στο εσωτερικ? και πατ?ει απαλ? στο δρ?μο, χ?ρη στην ?νετη αν?ρτηση του. Για ?ποιον ψ?χνει σπορ περιπ?τειε?, κατ?λληλη ε?ναι η ?κδοση OPC με του? 207 ?ππου?. ?μω?, παραδοσιακ? το Opel Corsa κουβαλ?ει μαζ? του ?να μακρ? κατ?λογο απ? μειονεκτ?ματα. Για να ε?μαστε ειλικρινε??, τα compact αυτοκ?νητα, τα οπο?α συν?θω? συναρμολογο?νται στην περιοχ? τη? Σαραγ?σα τη? Ισπαν?α?, δεν ?ταν ποτ? πραγματικ? υψηλ?? ποι?τητα? και το Opel Corsa E ?χει μερικ? κατασκευαστικ? λ?θη που θα μπορο?σαν να αποφευχθο?ν.
?

Διαβ?στε παρακ?τω την σελ?δα του ?ρθρου που σα? ενδιαφ?ρει


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频